kennispagina

Beton storten in koude omstandigheden

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 17 september 2020 Laatste update 2 december 2022

Beton kan onder winterse omstandigheden worden gestort. Wel moeten de juiste maatregelen worden genomen, zoals een goed geïsoleerde bekisting en eventueel verwarmd beton.

De reactie tussen cement en water is een chemisch proces dat langzamer verloopt bij lage temperaturen. Bij lage buitentemperaturen kan de temperatuur in het jonge beton zover dalen (ondanks de interne warmteproductie) dat de reactie nagenoeg tot stilstand komt.

Risico op schade

Bij een specietemperatuur onder 4 graden Celsius vindt er nagenoeg geen verharding plaats, ook niet met CEM I 52,5 cement. Als er toch sprake is van enige hydratatie bestaat er een risico op schade. Bij jongbeton bevatten de nog grove poriën relatief veel water. Dit water kan bevriezen waardoor het volume van dit poriewater tot 9 procent kan toenemen. Deze expansie veroorzaakt druk in het jonge, niet meer vervormbare beton, dat nog nauwelijks enige sterkte heeft. Hierdoor wordt het beton van binnenuit kapot gedrukt.

 

Temperatuur betonspecie

In NEN-EN 206 staat dat de temperatuur van betonspecie op het moment van storten ten minste +5 Celsius moet zijn (art.5.2.9). De betonmortelleverancier is dus verplicht betonspecie af te leveren met een specietemperatuur van ten minste +5 graden Celsius. Dit kan betekenen dat hij moet bijverwarmen. Ook moet betonmortel vrij zijn van bevroren (toeslag)materiaal. Dit kan betekenen dat er ook na een vorstperiode toch enigszins moet worden verwarmd om de bevroren klonten tijdens mengen en transporteren te laten ontdooien.

Eventueel bekisting isoleren

Verder is voorgeschreven dat de temperatuur van het betonoppervlak niet tot onder 0 graden Celsius mag dalen voordat de druksterkte van het betonoppervlak een minimumwaarde van 5 MPa heeft bereikt. Ook moet de bekisting en wapening vrij zijn van ijs en sneeuw. Bovendien moet de temperatuur van de grond, gesteente, bekisting of constructie-elementen die in contact staan met de te storten specie een temperatuur hebben waarbij het beton niet bevriest voordat het voldoende sterkte heeft. Dat kan dus ook betekenen dat de bekisting goed geïsoleerd moet zijn.

Lees meer: