CEO BETONakkoordontbijt 2019

Het Betonakkoord is dan bijna een jaar oud. De uitvoeringsteams en de stuurgroep zijn inmiddels geformeerd en de eerste successen worden geboekt. Reden genoeg om bijeen te komen voor het jaarlijks ontbijt! Wat kunt u verwachten?

  • Jacqueline Cramer heet u welkom en bespreekt het plan van aanpak voor het komende jaar
  • De themaregisseurs delen de resultaten van de 7 uitvoeringsteams
  • We gaan in gesprek met de publieke opdrachtgevers. Hoe zien zij hun rol en hoe gaan zij bijdragen aan versnelling?
  • U krijgt de gelegenheid om per thematafel mee te denken over de kansen en bedreigingen van het Betonakkoord

Kom ook naar het Betonhuis symposium Betonhuis 25 juni

Er liggen nieuwe ambitieuze maatschappelijke vraagstukken om nog een stap verder te gaan. Deze uitdaging is niet eenvoudig en willen we met u oplossen. Vandaar het Betonhuis symposium! Door meer samen te werken in de keten zorgen we voor verdere duurzame en circulaire groei van de bouwsector. De industrie gaat graag met u in discussie. Waar staan we? Wat is er voor nodig om de klimaattransitie vorm te geven? Hoe behalen we de doelstellingen uit het Betonakkoord. Waar liggen op dit moment de technische en circulaire grenzen? En hoe komen we samen tot nog betere resultaten? Betonhuis nodigt u van harte uit! Resultaten worden op 26 juni, tijdens het ontbijt gepresenteerd.

Aanmelden symposium Betonhuis 25 juni. aanmelden. Bekijk het programma

Aanmelden ontbijt Betonakkoord 26 juni. aanmelden.