ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019

Annemiek Houtman, Betonhuis 19 maart 2019

Vergrijzing, langer doorwerken en snelle veranderingen in de maatschappij zorgen ervoor dat het een steeds grotere uitdaging is om het personeel tot aan hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden. Het Agentschap SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) biedt middels ESF subsidie de mogelijkheid om te investeren in de vitaliteit en inzetbaarheid van uw eigen personeel. In 2019 wordt de regeling  eenmaal opengesteld.

Voorwaarden Europees Sociaal Fonds 

Vanuit SZW zijn er een aantal voorwaarden waaraan het project moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de subsidie:

  • Het project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Alléén advieskosten komen voor subsidie in aanmerking.
  • De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000,- aan subsidiabele projectkosten.
  • De aanvraag moet binnen een bepaald tijdvak gedaan worden. Het aankomende tijdvak voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid is van 8 april 09:00 uur tot en met 12 april 17:00 uur.
Niels van der Hulst, directeur Geelen Beton 

We zochten ondersteuning bij het oppakken van het onderwerp duurzame inzetbaarheid en hebben dankzij de ESF-subsidie de helft van onze inzet op gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen betalen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee."

Gebruik maken van deze subsidie?

Betonbedrijven die gebruik willen maken van deze subsidie raden wij aan om contact op te nemen met een subsidie-adviesbureau, dat kan ondersteunen bij de aanvraag. Zij kunnen toetsen of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Denk daarbij aan adviesbureaus die reeds in de betonindustrie actief zijn, zoals CAOP, Charley Green of Fysergo, aan bureaus die actief zijn in uw regio of aan grotere subsidie-adviesbureaus die landelijk actief zijn, zoals PNO, DRV of Tigra. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden.
  • Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
  • Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
  • De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de brochure van het Ministerie van SZW. De behandeltermijn bedraagt maximaal 18 weken; doorgaans worden aanvragen sneller afgehandeld.