Studio Beton Digitaal: Betonakkoord in beweging

De Betonvereniging heeft op 26 juni een nieuw initiatief gelanceerd: Studio Beton Digitaal. Een reeks van inspirerende en interactieve webinars rondom actuele thema's uit de betonbranche. Op 18 september staat het Betonakkoord centraal. 

Achter de schermen werken de zeven uitvoeringsteams en het opdrachtgeversoverleg van het Betonakkoord hard aan het instrumentarium waarmee alle spelers in de betonketen straks de gestelde duurzaamheidsdoelen tot 2030 gaan realiseren samen met opdrachtgevers en de bouwwereld. Jacqueline Cramer, voorzitter van de uitvoering van het Betonakkoord vertelt waar we staan, wat er nog moet gebeuren en vooral wat er nu al kan.

Jack Amesz laat zien hoe Gemeente Den Haag duurzaam uitvraagt en tot welke vernieuwingen dat heeft geleid. Wat doen de opdrachtgevers om de markt te stimuleren met vernieuwende oplossingen te komen? En wat vinden de marktpartijen daarvan?

Thies van der Wal (VBI), lid van de uitvoeringsteams CO2-reductie en Circulair ontwerpen, vindt dat we nu moeten doorpakken. Er kan namelijk al heel veel en we hoeven niet te wachten tot het hele instrumentarium klaar is. Hoe maken we nu al de meeste impact?

Meer informatie en aanmelden: website Betonvereniging