Symposium InfraTech CO2-armer beton

CO2-armer beton; wensen en grenzen

In Nederland gebruiken we jaarlijks ongeveer 15 miljoen m3 beton. Dat zorgt voor ongeveer 2% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. In Europa ligt dit percentage op 4% en wereldwijd gezien op 10%. Deze percentages geven aan dat Nederland wereldwijd koploper is in het gebruik van CO2-arme cementen; en dat al decennialang. Dat hebben we te danken aan het hoge aandeel van het gebruik van hoogovencementen.

Betonakkoord

Het toepassen van Milieu Kosten Indicatoren (MKI), zoals beschreven in het Betonakkoord, is één van de acties om de CO2-uitstoot verder te verlagen. Rijkswaterstaat is een van de eerste publieke opdrachtgevers die eisen gaan opnemen in contracten waarbij maximale MKI-waardes gelden voor beton. Deze waardes worden ieder jaar verlaagd in overleg met de partijen binnen het Betonakkoord. 'Uiteraard met oog voor de levensduur, want verduurzaming van de productie mag natuurlijk niet de levensduur verkorten!' Bron: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk

Bewustwording

Opdrachtgevers en adviseurs zijn zich veelal niet bewust wat de consequenties kunnen zijn van de wensen/randvoorwaarden die zij stellen qua duurzaamheid (lees: gewenste milieuwinst) aan het materiaal beton. Dit geldt voor zowel kwaliteit, levensduur als uitvoerbaarheid. Dit laatste wordt nogal eens vergeten. De tijdsdruk op de uitvoering is hoog en dit kan ook in conflict zijn met de toepassing van CO2-armer beton.

Dit minisymposium wil deelnemers meer inzicht geven in de mogelijkheden en consequenties van het toepassen van CO2-armer beton.

Programma

12.30 – 13.00 uur, Lunch

13.00 – 13.15 uur, Welkom en introductie Beton en CO2 in Nederland, Wim Kramer, Betonhuis

13.15 – 14.00 uur, CO2-reductie in betonmengsels: mogelijkheden en consequenties, Peter de Vries, ENCI / Heidelbergcement

Aanmelden

Deelname aan dit minisymposium is gratis, maar wel vooraf aanmelden.

Uitnodiging in pdf.