Themabijeenkomst: Energie, besparen en vergaren!

Op woensdag 3 april organiseert Betonhuis een themamiddag over de verplichting voor alle inrichtingen (bedrijven), dus ook prefabbeton fabrieken en betoncentrales, om de overheid te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. Het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen is één van de mogelijkheden.

Informatieplicht Engergiebesprarende Maatregelen

Onderdeel van het Activiteitenbesluit is de Energiebesparingsverplichting. Aan deze regelgeving is recent een verplichting tot informatieverstrekking toegevoegd. Veel bedrijven dienen aan deze verplichting te voldoen en moeten de genomen maatregelen melden vóór 1 juli 2019. Een hulpmiddel is de Lijst van Erkende Maatregelen voor de betonindustrie. Voor het aantonen welke maatregelen genomen zijn heeft RVO een website ingericht.

Kansen voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

Op het dak van uw bedrijfsruimte is het mogelijk om stroom op te wekken met zonnepanelen. Aan de keuzes tussen koop, huur of lease zitten juridische randvoorwaarden. Speciale regelingen maken  het investeren in zonnepanelen gunstig. Er bestaan drie kleinere belastingregelingen en één subsidieregeling voor ondernemers. Voor middelgrote en kleine bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen: de Milieu Investeringsaftrek,  de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Energie Investeringsaftrek. Grootschalige zonnepaneeltoepassingen kunnen met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie ontvangen.

Programma
12.30 - 13:00 Inloop met broodjeslunch
13.00 - 14.30 Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen, door de heer J. de Jong van het ministerie van EZK
- Inhoud van de Activiteitenregeling
- Lijst van Erkende Maatregelen voor de betonindustrie
- Melden van de genomen maatregelen vóór 1 juli 2019
14:30 - 15:00 Pauze
Zonnepanelen op daken of terreinen
15:00 - 15:30 Mogelijkheden voor koop, lease, dakverhuur e.d., door Jaap Baarsma (voorzitter van brancheorganisatie Holland Solar)
15.30 - 16:00 Subsidieregelingen, door Robbert van Otterloo, solarspecialist binnen het SDE-team van RVO
16.00 - 16:30 Juridische aspecten van de verschillende opties, door Roland de Vlam (Advocatenkantoor Loyens & Loeff)
16.30 Napraten, netwerken met hapje, drankje

Aanmelden

Als u vragen heeft, stuur die nu alvast toe, dan kunt u op de themamiddag de antwoorden verwachten.

Gelieve hier aan te melden, uiterlijk voor 1 april 2019. Let op, deze bijeenkomst is alleen voor medewerkers van bedrijven aangesloten bij Betonhuis.

Contactpersonen Betonhuis

Henk Schuur, stuur een e-mail

Jan Heuveling, stuur een e-mail