Vakbeurs Mobiliteit

Hoe houden we Nederland mobiel?

Deze geheel op de Nederlandse markt gerichte verkeersbeurs laat u als bezoeker kennismaken met de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeerstoepassingen, mobiliteitsoplossingen en parkeren.

Thema's als smart cities, leefbaarheid, 'Mobility as a Service' en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers van de beurs. De vakbeurs Mobiliteit is er speciaal voor de overheid (gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid) en voor verkeersprofessionals uit het bedrijfsleven.

Op de beursvloer staan leveranciers met producten en diensten op het gebied van:

  • Wegaanleg & onderhoud
  • Verkeersdoorstroming
  • Verkeerskundig advies
  • Verkeersmeubilair
  • Mobiliteitsmanagement
  • Parkeren
  • Openbaar vervoer
  • Fietsparkeren
  • Verlichting

Meer informatie: Vakbeursmobiliteit.nl