nieuwspagina

Loonstijging van 3,75% in nieuwe cao betonpompbedrijven

Auteur: Persbericht BBB, CNV Vakmensen, FNV Foto: Betonhuis 17 januari 2020

FNV, CNV Vakmensen en de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven (BBB) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de betonpompbedrijven. De cao heeft een looptijd van 16 maanden en gaat in per 1 september 2019. Er is een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020 en van 1,75% per 1 juli 2020 overeengekomen.

Naast de structurele loonsverhoging zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. FNV-bestuurder Margreet Pasman: 'Het is goed dat de sector het belang inziet, dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Met deze cao worden de eerste stappen gezet om het voor werknemers mogelijk te maken om gebruik te maken van de regeling voor zware beroepen uit het pensioenakkoord.'

Voucher Duurzame inzetbaarheid

In de cao staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal. Zo wordt met ingang van 1 januari 2020 de premie schadevrij werken omgezet in een jaarlijkse Duurzame Inzetbaarheidsvoucher (DI-voucher), die geldt voor alle werknemers in de betonpompenbranche. Werknemers kunnen deze voucher van € 350 per jaar benutten voor trainingen om duurzaam inzetbaar te blijven. Vanaf de leeftijd van 55 jaar mogen deze vouchers ook worden gebruikt voor het sparen van verlofuren.

Adviesgesprek duurzame inzetbaarheid

Werknemers krijgen een keer in de vijf jaar recht op een adviesgesprek over duurzame inzetbaarheid; een zogenaamd DIA-gesprek. Dat gesprek is aanvullend op het verplichte periodiek geneeskundig onderzoek (PAGO). Peter van der Wal, onderhandelaar namens de werkgevers zegt daarover: 'Wij merken dat de PAGO als belangrijke trigger voor werknemers fungeert om aan zichzelf te gaan werken. Dit persoonlijke DIA-gesprek gaat resulteren in doelgerichte acties; zowel voor de werkgever als de werknemer.'

Verlofsparen en reiskostenvergoeding

Onderhandelaar Willem Timmer van CNV Vakmensen is ingenomen met de afspraak over verlofsparen en de bijdrage die werkgevers daarvoor beschikbaar stellen: 'Het is mooi dat deze sector alvast voorsorteert op het pensioenakkoord. Verlofsparen stelt werknemers in staat om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat past goed bij de zware aard van dit werk.' De maandelijkse reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt verhoogd. In 2017 is de cao voor de betonpompbedrijven voor het eerst tot stand gekomen.

Branchevereniging Betonpompbedrijven (BBB)

Betonpompbedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven die tijdens de uitvoering van bouwwerken beton verpompen naar de plek waar het gebruikt wordt. In deze branche zijn 18 bedrijven actief en er werken 233 mensen. De BBB is via de sector Betonmortel nauw verbonden aan Betonhuis. Bij BBB zijn Betonpompbedrijf Nijwa BV, Betonpompen Ranstad, Betonpompenbedrijf Gebroeders van Antwerpen BV, Faber Betonpompen B.V., Nooijen Betonpompen en Noorder Betonpompen centrale B.V aangesloten. Meer informatie.