kennispagina

1.500 m kavelpad verbindt twee boerderijen

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 25 november 2020 Laatste update 14 maart 2023

Melkveebedrijf Van Berkum uit het Friese Elahuizen heeft een kavelpad van 1,5 km aangelegd naar zijn tweede bedrijf in het naburige Harich.

Kavelpad van gestort beton

Op het tweede bedrijf houdt het melkveebedrijf jongvee, op de thuislocatie staan de melkkoeien. De landbouwgronden van beide bedrijven liggen aansluitend aan elkaar. Reden van de aanleg van het kavelpad is tijdsbesparing en het voorkomen van transportkilometers over de openbare weg. Het voer wordt dagelijks op het melkveebedrijf samengesteld en naar het jongveebedrijf gebracht.
 

Ondergrond zand, klei en veen

Van Berkum heeft gekozen voor een kavelpad van gestort beton. Hierdoor is het niet nodig om eerst een zandfundering aan te leggen en blijft het kavelpad toch vlak gedurende de gebruiksfase. Ook is het bedrijf hiermee niet afhankelijk van de maatvoering van prefab elementen. Het kalvelpad is 3,5 m breed en 220 mm dik. Becono uit Drachten verzorgde de aanleg. Hiervoor liet het bedrijf eerst de zode van de weide frezen en uitschuiven met een grader tot een diepte van 150 mm. De grond (zand, klei en veen) is naast het aan te leggen kavelpad opgeslagen en later gebruikt voor het aanaarden van het pad.
 

Bestand tegen vorst- en dooizouten

Het beton is met kiepwagens aangevoerd en gelost in een container. Vervolgens is het beton met een rupskraan overgeheveld in kiepers, die met tractoren naar de slipformpaver zijn gebracht. Er is gebruik gemaakt van beton met een betonsterkteklasse C30/37 en milieuklasse XF4. Dit beton is bestand tegen vorst en dooizouten. Om de 3,5 m zijn krimpvoegen aangebracht door het inzagen van de verharding tot een derde deel van de dikte. Totaal heeft het pad vier uitzetvoegen. Het kavelpad is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.