kennispagina

32 melkkoeien verhuizen naar drijvende melkstal

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 17 juni 2019 Laatste update 19 juni 2019

De drijvende melkveestal in Rotterdam is op 14 mei bevolkt met 32 MRIJ koeien. Het was de bedoeling dat de dieren eind vorig jaar al op de boerderij zouden arriveren, maar de bouw duurde langer.

Drijvende melkveestal op betonnen drijflichamen

Het gebouw - dat bestaat uit betonnen drijflichamen met daar bovenop twee verdiepingen - biedt niet alleen plaats aan de 32 koeien. Er is ook ruimte gereserveerd voor de verwerking van de melk en de mest en een demonstratieruimte voor bezoekers.  

Verbinden

Hoofddoel van het project met de naam Floating Farm is om boerderij en stedeling weer met elkaar in contact te brengen. De boerderij is daarnaast een mogelijke oplossing voor de steeds schaarser wordende landbouwgrond en de verstedelijking. Het is een manier om de groeiende wereldbevolking in de toekomst te kunnen voeden. Floating Farm werkt zoveel mogelijk met gesloten kringlopen. Het voer komt grotendeels uit de stad (reststromen van de voedingsindustrie, gras van sportvelden en golfbanen) en de mest wordt verwerkt tot bruikbare meststoffen (voor tuintjes en parken) en loosbaar water.   

Breedplaatvloeren

De ruimte in de betonnen drijflichamen wordt gebruikt voor het plaatsen van verschillende apparaten en installaties ten behoeve van de melkwinning en mestverwerking. Het drijflichaam is afgedekt met breedplaatvloeren. Op de eerste verdieping is de demonstratieruimte. Op de tweede verdieping leven de koeien. In de stal ligt een kunststof membraanvloer die de urine doorlaat. De vaste mest wordt met een mestrobot gecollecteerd en in een stortput gedeponeerd.  

Nieuwe plannen

Er zijn inmiddels ook plannen voor een drijvende pluimveehouderij en een drijvende groentekas. Het geheel moet bijdragen aan het besef waar voedsel vandaan komt en een transparante manier van produceren.

Meer lezen  

Meer over de bouwtechnische zaken van de Floating Farm leest u in een eerder verschenen artikel: Betonnen ‘schoenendozen’ houden Floating Farm drijvend.