kennispagina

Beton in de wegenbouw

Auteur: Anja van den Bogaart Foto: Betonhuis 7 april 2020

De belangstelling voor beton in de wegenbouw groeit. Dat is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor duurzaamheid.

Duurzame en onderhoudsarme verhardingsconstructies

Bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur moet gekozen worden voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan. Er moet namelijk niet alleen gekeken worden naar de aanlegkosten, maar ook naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.

BetonInfra

Beton heeft uitstekende eigenschappen om de huidige en de toenemende (verkeers)intensiteiten te kunnen weerstaan, dat geldt zowel voor wegen, rotondes, fietspaden, busbanen maar ook voor bijvoorbeeld voertuigkeringen en bedrijfsverhardingen.

BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen Betonhuis CementBetonhuis Betonmortel en aannemers betonwegen.

Meer informatie

Op de website BetonInfra is te zien hoe duurzame betonverhardingen bijdragen aan de mobiliteit in Nederland. 

 

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis op het gebied van de betonwegenbouw te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties en de website, maar ook via themabijeenkomsten voor en door leden waar deelnemers kennis halen en brengen.

Wie kunnen lid worden van het Kennisplatform Betonwegen?

Diegenen die professioneel werkzaam zijn in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en die kennis willen verkrijgen en/of delen met andere professionals kunnen lid worden van het Kennisplatform Betonwegen. Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan verbonden. 

Het Kennisplatform Betonwegen is een initiatief van Betonhuis Cement en wordt ondersteund door CROW en aannemers betonwegen.

Meer informatie

Aanmelding, informatie en communicatie over activiteiten van het platform verlopen via de website BetonInfra/Kennisplatform Betonwegen