kennispagina

Beton in de wegenbouw

Auteur: Anja van den Bogaart Foto: Betonhuis 7 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

De belangstelling voor beton in de wegenbouw groeit. Dat is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor duurzaamheid.

Duurzame en onderhoudsarme verhardingsconstructies

Bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur moet gekozen worden voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan. Er moet namelijk niet alleen gekeken worden naar de aanlegkosten, maar ook naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.

BetonInfra

Beton heeft uitstekende eigenschappen om de huidige en de toenemende (verkeers)intensiteiten te kunnen weerstaan, dat geldt zowel voor wegen, rotondes, fietspaden, busbanen maar ook voor bijvoorbeeld voertuigkeringen en bedrijfsverhardingen.

Op de website BetonInfra is te zien hoe duurzame betonverhardingen bijdragen aan de mobiliteit in Nederland. 

 

BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen Betonhuis Cement en partners betonwegen.

Jeroen de Vrieze
Contactpersoon
Jeroen de Vrieze
Adviseur statistiek, Monitoring en Promotie BetonInfra