kennispagina

Betonnen stuwputten verhogen waterpeil

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 25 maart 2022 Laatste update 14 maart 2023

Om droogte in landbouwgebieden tegen te gaan, worden steeds vaker stuwputten aangelegd. Ze houden het water in het gebied waardoor gewassen in de zomer minder last hebben van droogte.

Een van de gebieden waar dit gebeurt, is in de gemeente Bergeijk (NBr). In de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hier – evenals in veel andere gebieden met droge zandgronden - weilanden en akkerbouwgewassen ernstig verdroogd. Door het plaatsen van stuwputten in sloten hoopt het waterschap de waterconservering te verbeteren.

Water in gebied houden

Sloten in Nederland zijn veelal gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van regenwater uit een gebied. Deze tactiek heeft tot voor kort altijd gewerkt. Nu het klimaat warmer lijkt te worden – en droge zomers vaker voorkomen – is het meer dan ooit noodzakelijk om het weinige water in het gebied te houden. Regenwater krijgt zo meer tijd om in de bodem te infiltreren en de grondwaterstand stijgt.

Schotjes bepalen waterstand

De stuwputten die in Bergeijk zijn aangelegd bestaan uit een betonnen put van 1,65 m hoog en 1,33 m breed. In de opening aan de voorzijde wordt een frame gezet met elf schotjes van ongeveer 10 cm hoog. Hoe meer schotjes naar beneden worden geplaatst, hoe hoger de waterstand in de sloot. In de ronde opening in de achterkant van de put wordt een rioleringsbuis geplaatst met een doorsnede van 70 cm zodat het wegstromende water rustig zijn weg kan vervolgen.

Zelfverdichtend beton

Leverancier Martens Beton uit Oosterhout maakt de stuwputten van zelfverdichtend beton (betonsterkteklasse C45/55). Met een milieuklasse XA3, XC4 en XD3 voldoet het beton aan een wisselende blootstelling van nat en droog, chloriden en andere chemische aantastingen, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van het beton. De stuwputten en rioolbuizen gaan zo een leven lang mee.