kennispagina

Betonsector zet in op CO₂-arm en circulair beton

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 30 april 2021 Laatste update 14 maart 2023

Nu het plan van aanpak van het innovatieprogramma binnen het Betonakkoord gereed is, zal de hele beton- en bouwsector in beweging komen om te werken aan CO₂-reductie en circulariteit van beton.

De afgelopen drie jaar zijn er door vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector voorbereidingen getroffen om in 2030 50 tot 60 procent CO2 te reduceren ten opzichte van 1990 en 100 procent van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw.

Quick wins

Het innovatieprogramma van het Betonakkoord ging vrijdag 26 maart van start. Sommige innovaties zijn al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze zogenoemde quick wins gaan Betonhuis en Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er achttien innovaties geïdentificeerd die binnen nu en vijf jaar toegepast kunnen worden.

Speerpunten

Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan deze kansrijke innovaties. Speerpunten daarbij zijn een duurzame samenstelling van beton en duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen.

Koplopersaanpak

Het Betonakkoord kiest voor een zogenoemde koplopersaanpak. Koplopers zijn die ketenpartners die eerder dan ‘het peloton’ met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen. Zij geven aan wat ‘het peloton’ over een paar jaar ook moet kunnen toepassen. In mei 2021 heeft de kerngroep standaard richtlijnen gereed. Deze kunnen dan al in bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden ingevoerd. De richtlijnen worden in de tijd stringenter. Om te zorgen voor een gelijk speelveld is het essentieel dat alle publieke en private opdrachtgevers deze aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen.

Voorop in wereld

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, geeft aan dat met het innovatieprogramma de beton- en bouwsector wereldwijd voorop loopt. “Het akkoord draagt niet alleen bij aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiekracht van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van toekomstige werknemers.”

Lees ook

Kennispagina
Betonhuis Cement - Agrabeton - Circulair, breken

Circulair bouwen bespaart op bouwkosten

Lees meer
Nieuwspagina
leilac DRONE (4 okt 2018) (15) Paul Poels.jpg

Klinker maken zonder CO₂-uitstoot op kleine schaal al mogelijk

Lees meer
Kennispagina
Thumbnail

Beton in de circulaire economie

Lees meer