kennispagina

Bijna helft minder ammoniakemissie met spoelen

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief februari 2021 Foto: Wageningen University & Research 16 februari 2021 Laatste update 13 december 2022

Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart naar het effect van mestschuiven en spoelen op betonnen vloeren in melkveestallen.

De verwachting was dat door gebruik van water in combinatie met schuiven, de ammoniakemissie afneemt doordat de vloer beter schoner blijft en de mest verdund wordt. Het onderzoek op Dairy Campus gebeurde in vier afdelingen met meetunits voor emissiemetingen. Elke van deze vier afdelingen biedt plaats aan 15 melkkoeien, gehuisvest in ligboxen in combinatie met een betonnen roostervloer. Het water is in deze afdelingen op twee verschillende manieren toegediend.

Sproeisysteem en water in kelder

In twee van de vier afdelingen is een sproeisysteem gebruikt dat onder het voerhek is gemonteerd. Gemiddeld is daarmee 15 liter water per m2 vloeroppervlak per dag (oftewel 73 liter per dier per dag) toegediend verdeeld over 72 sproeibeurten van 20-25 seconde. In één van deze afdelingen is het sproeien gecombineerd met een roosterschuif die elke 2 uur de vloer schoon schoof. In een derde afdeling is in één keer een hoeveelheid water in de vrijwel lege kelder gebracht, vergelijkbaar met gemiddeld 54 liter per dier per dag. De emissies in deze drie afdelingen zijn vergeleken met een vierde afdeling waar niets is gebeurd (de referentieafdeling).

Resultaten over twee ronden

Tijdens twee ronden (één in 2018 en één in 2019) zijn de dagelijkse emissies gemeten. Elke ronde duurde ongeveer 60 dagen waarvan de eerste 10-14 dagen bestond uit een nulperiode. De gemiddelde reductie van de afdelingen waarin gespoeld werd was gemiddeld 45 procent. Daarbij maakt het nauwelijks verschil of er ook nog geschoven werd. Uit het verloop van de emissies tijdens deze behandelingen bleek dat het reductie-effect gedurende de ronden iets toenam. Het gebruik van water door het vooraf in de kelder toe te dienen is minder effectief. De gemiddelde reductie is 18 procent met een behoorlijk verschil tussen de twee ronden. Het reductie-effect nam tijdens de ronden juist iets af.

Conclusie: spoelen duidelijk effect

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer en niet in één keer in de kelder. Door elke keer een dun laagje water over de vloer en het mestoppervlak te spreiden wordt het effect groter. Nadeel van het gebruik van water is de toename van de mesthoeveelheid. Tijdens het groeiseizoen hoeft dat niet te leiden tot een tekort van opslagcapaciteit. Gebruik van water sluit dan juist goed aan bij het verdund uitrijden van drijfmest, dat ook een emissie reducerend effect heeft. Aan de andere kant moet tijdens het stalseizoen wel extra opslagcapaciteit beschikbaar komen.