kennispagina

‘Bouwhausse melkveehouderij komt niet meer terug’

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 3 mei 2019

Eric Pijnappels, bouwspecialist bij DLV Advies, ziet komende jaren de grote melkveebedrijven groter worden. Kleinere bedrijven hebben veelal niet de financiële capaciteit om investeringen in grond, gebouwen, asbest en fosfaatrechten te doen. 

Fosfaatrechten leggen slot op sector 

Heeft de fosfaatwetgeving invloed op de investeringen op melkveebedrijven?
“Jazeker. De animo om te investeren is op dit moment laag. Wanneer een melkveehouder investeert in een uitbreiding met nieuwe gebouwen, moet hij ook investeren in fosfaatquotum. Lang niet iedereen heeft die financiële ruimte. Je ziet op veel bedrijven dat de langetermijnplanningen zijn aangepast. Uitbreidingen zijn op de lange baan geschoven. Het zit er voorlopig financieel gewoonweg niet in.” 
 
Na de invoering van de fosfaatrechten in 2015 zijn de ontwikkelingen in de melkveehouderij uitgedoofd. Krijgen we later weer een inhaalslag? 
“Er gaan best wel weer dingen gebeuren. Maar niet zoals afgelopen tien jaar. Je ziet wel dat fosfaatrechten een slot op de sector hebben gelegd, waardoor de schaalvergroting tijdelijk wordt afgeremd. Grote bedrijven hebben nog wel de capaciteit om fosfaatrechten te kopen. Kleine bedrijven krijgen het niet gefinancierd omdat ze te weinig liquiditeit hebben.” 

Zijn er verschillen waar te nemen tussen de regio’s in Nederland? 
“Brabantse boeren zijn bezig met plannen maken om hun bedrijf te laten voldoen aan de strenge eisen van de Verordening Natuurbescherming die daar gelden. Stallen die in 2022 ouder zijn dan twintig jaar, moeten voorzien worden van emissiearme technieken. Dit slokt al veel financieringsruimte op. De eerste vijf jaar zullen er weinig uitbreidingen zijn. Dat is een oneerlijke concurrentiestrijd met andere gebieden buiten Brabant. In de rest van het land zie je meer investeringen in het optimaliseren van bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld over transitieruimtes, jongveehuisvesting, melkautomatisering en asbestsanering. Melkveehouders maken het bedrijf klaar voor een opvolger, zodat die het bedrijf makkelijker kan rondzetten.” 
 
Dus een nieuwe bouwhausse hoeven we niet te verwachten? 

“Schaalvergroting zet door bij de bedrijven die nu ook al groot zijn. Voor de andere bedrijven zal de prijs van de fosfaatrechten bepalend worden in hoeverre er geïnvesteerd wordt in uitbreiding. Een bouwhausse zoals we de laatste decennia gezien hebben, komt niet meer terug.” 

 
Lees ook

Aantal vergunningen klimt uit dal