kennispagina

Circulair bouwen bespaart op bouwkosten

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief juni 2020 22 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Circulair bouwen kan, ook in de agrarische sector. DLV Advies is betrokken bij enkele projecten waarbij een kleine ecologische footprint het uitgangspunt is bij nieuwbouw.

Kleine ecologische footprint

Circulair bouwen houdt enerzijds in werken met gerecyclede materialen en anderzijds materialen die direct uit slooppanden komen. DLV Advies ziet volop kansen voor boeren.
In de gemeente Bronckhorst (Gld) brengt de adviesorganisatie vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-locaties) in kaart en bepaalt de waarde van materialen die aanwezig zijn. Alle materialen worden verzameld op een zogenoemde 'oogstkaart'.

Toetsing door constructeurs

Veel materialen uit oude stallen en schuren kunnen worden hergebruikt. Denk daarbij aan spanten, gordingen, dakbeplating, prefab betonnen elementen (zoals wandpanelen, voerplaten, keerwanden, mestsilo’s) maar ook aan inrichting, isolatie, elektra en leidingen. Ook betonpuin (bijvoorbeeld van een oude mestkelder) is waardevol voor hergebruik in beton of als funderingsmateriaal. Wanneer bekend is waarvoor de tweedehands materialen gebruikt worden, toetsen constructeurs vervolgens of het gebruik van de materialen in de nieuwe constructie voldoet aan het geldende bouwbesluit.

Omgekeerd denken

Bouwen met tweedehands materialen vergt wel een omgekeerde manier van denken. Niet de boer maar de beschikbare materialen bepalen voor een groot deel het ontwerp. Aan het vergunningentraject zitten ook haken en ogen. Zo is de constructieveiligheid van tweedehands materialen niet altijd bekend. Voor een vergunningaanvraag is dit echter wel nodig. Dit geldt met name voor het dak, de spanten en de wanden. Oorspronkelijke bouwvergunningen kunnen uitkomst bieden.

20 tot 40 procent goedkoper

In Beuningen (Ov) begeleidt DLV Advies een bouwproject waarbij een stal gebouwd wordt van tweedehands materialen. Aandachtpunt blijkt ook het transport en de opslag van de materialen. Bij nieuwbouw is de aannemer verantwoordelijk voor transport en levering. Wanneer gebruik wordt gemaakt van gebruikte materialen moet dit proces apart worden geregeld. Opslag vindt daarbij plaats op de nieuwe bouwlocatie.
Evenals bij nieuwbouw, met nieuwe materialen, moet de hele keten kunnen verdienen aan de nieuwe werkwijze, waaronder de verkoper van de materialen en de sloper. Het vergt voor alle partijen een andere manier van denken. De ervaring van DLV Advies is dat de bouwkosten van circulair bouwen 20 tot 40 procent lager liggen dan bij traditioneel nieuwbouw.

Gehele bouwproces maatwerk

Niet iedereen is overtuigd van een fors lagere kostprijs. Het is volgens sommige bouwdeskundigen sterk afhankelijk van de aard van het project. Herbruikbaar bouwmateriaal moeten daarbij zeer goedkoop, of gratis, zijn omdat het gehele bouwproces van toelevering tot oplevering maatwerk is en dus meer geld kost dan normaal. Daarnaast zijn er vaak extra kosten voor berekeningen van de constructeur en extra bewerkingskosten nodig, zoals zagen, lassen en schoonmaken. De vele uren extra werk die een agrariër stopt in de bouw, moeten daarbij ook omgerekend worden met een concurrerend uurtarief om een goed vergelijk te kunnen maken.