kennispagina

Dairy Campus start proeven met mestscheiding aan de bron

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 25 november 2020 Laatste update 14 maart 2023

Op de Dairy Campus van Wageningen Universiteit en Research is begin oktober onderzoek gestart naar mestscheiding bij de bron. Er worden drie systemen getest die vooral in een bestaande stal kunnen worden toegepast.

Nieuwe scheidingstechnieken

De nieuwe scheidingstechnieken worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met een betonnen roostervloer. Directe scheiding van mest en urine is van belang om ammoniakemissie en broeikasgasemissies te beperken. Wanneer vaste mest en urine niet met elkaar in aanraking komen, kan het enzym urease in de vaste mest de stikstof in de urine niet afbreken en wordt ammoniakvorming voorkomen. Ook methaanvorming treedt niet op, mits de gescheiden mestfracties uit de stal verwijderd worden en verwerkt.

Urinedoorlatende tegelvloer

Eén van de technieken die Dairy Campus test is een urinedoorlaatbare tegelvloer (ZeraFlex Floor) die op de bestaande betonnen roosters komt te liggen. De tegelvloer bestaat uit een geperforeerde rubberen laag waar een doek over heen is getrokken dat enkel vocht doorlaat. De dikke fractie van de mest blijft hier op liggen terwijl de dunne fractie (urine) door de vloer heen gaat en in de mestkelder belandt. De dikke fractie wordt met een schuif over de tegels uit de stal verwijderd.

Urinedoorlatende vloer of band

Het tweede systeem is een vernieuwde rubberen vloer voorzien van een goot en gaatjes die op het rooster komt te liggen. De urine gaat door de gaatjes naar een aparte opslag. Een schuif verwijdert de vaste mest. In plaats van een rubberen vloer op de roosters is ook een urinedoorlaatbare mestband onder de roosters mogelijk. Urine valt door deze band heen en belandt in de mestkelder. De dikke fractie wordt door de band afgedraaid buiten de stal voor verdere verwerking.

Vrijhangende urineerbak

Als derde wordt het koeientoilet getest. Het betreft een vrijhangende urineerbak die achter de koe geplaatst kan worden, bijvoorbeeld wanneer de koe vreet in de krachtvoerbox. De urinebak wrijft zachtjes over een zenuw aan de achterkant van de koe net boven de uier waardoor de koe spontaan gaat plassen. Ook hiermee is in een bestaande stal urine en vaste mest van elkaar te scheiden, als zullen koeien ook ‘vrij’ plassen op een moment dat ze niet in de krachtvoerbox staan.

Eerst zestien koeien, daarna fase 2

Dairy Campus gaat ruim een jaar lang op ieder systeem zestien koeien huisvesten. De meest perspectiefvolle systemen worden vervolgens getest in een tweede fase van dit onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV.

Lees ook: Urinetoilet voor koeien