kennispagina

Drijfmestadditief beperkt stalemissies

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

Agri Minerals uit Roosendaal gaat in combinatie met HCI een proefstalstatus aanvragen om het additief NO-CH toe te passen in drijfmest en aan te tonen dat het gebruik van het middel de emissie van ammoniak verlaagt.

Emissiearme systemen

Doel is via het doormeten van vier proefstallen te komen tot een definitieve erkenning van de combinatie van Agriminerals en de Easyfix vloer op de RAV-bijlage voor emissiearme systemen. De aanvraag wordt gedaan in een combinatie met een emissiearme roostervloer met rubberen toplaag (Easyfix) van HCI en een doseer-/ sproeisysteem op een mestrobot van JOZ.

Minder ammoniak en methaan

Uit laboratoriumproeven blijkt dat met de toevoeging van NO-CH er een daling van ammoniakuitstoot plaatsvindt van 30 procent en een daling van methaanuitstoot met 50 procent. Van RVO kreeg het bedrijf groen licht om het proefstaltraject in te gaan, samen met de andere bedrijven. De toekenning is uniek omdat tot nu toe geen enkele mesttoevoeging tot een proefstalstatus is gekomen. Naast minder emissies zijn er aanwijzingen dat het additief ook de vorming van gevaarlijke gassen en stankoverlast voorkomt.

Relatief goedkope oplossing

De toepassing zou een relatief goedkope oplossing kunnen zijn om bestaande stallen emissiearm te maken. NO-CH is een oplossing van volledig natuurlijke mineralen in zuurstofrijk water. De oplossing heeft volgens de leverancier de eigenschap om een verbinding aan te gaan met stikstof uit ammoniak en fosfaten. Hierdoor ontstaan verbindingen die minder snel vervluchtigen en uitspoelen. De stikstof blijft meer organisch gebonden.

Uitvoeren van metingen

Het doel van het consortium is om een definitieve emissiefactor te krijgen van 7 kg per koe per jaar of lager. De combinatie van bedrijven zoekt nog naar proefstallen om het stalsysteem te installeren en door te meten.

Lees ook 
Beluchten mest geen invloed op ammoniakemissie