kennispagina

Emissieonderzoek kalveren krijgt vervolg

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 9 maart 2020 Laatste update 14 maart 2023

Het emissie-onderzoek op een kalverbedrijf in Someren krijgt een vervolg. Het doel is om in de nieuwe onderzoeksfase met vier verschillende keldertechnieken te komen tot minimaal 50 procent ammoniakreductie zodat kalverhouders in Noord-Brabant kunnen voldoen aan de strenge eisen van deze provincie.

Verschillende keldertechnieken

De eerste onderzoeksfase (fase 1.0) duurde twee mestronden: van oktober 2018 tot de afsluiting in november 2019. Gedurende twee rondes zijn er verschillende keldertechnieken beproefd, waaronder het koelen van mest, het opvangen van mest in een ammoniakarme vloeistof en dagontmesting via een urinedoorlatende mestband. Ook is er een kunststof/gecoat rooster onderzocht met een grote mestdoorlaat van 50 procent.

Optimaliseren systemen

Ondanks het doel om in de eerste onderzoeksfase te komen tot voorlopige emissiefactoren van de diverse keldersystemen, leert de praktijk dat deze twee ronden vooral nodig zijn geweest om de systemen te optimaliseren. Voor de nieuwe onderzoeksfase (2.0) zijn in twee afdelingen met keldersystemen nieuwe betonnen kelderelementen geïnstalleerd. Het betreft de afdeling waarin de mest wordt opvangen in een ammoniakarme vloeistof en de afdeling van dagontmesting via een urinedoorlatende mestband.

 

Nieuwe subsidieaanvraag

De nieuwe onderzoeksfase 2.0 loopt van januari 2020 tot maart 2021. In dit onderzoek wordt naast de genoemde systemen ook een nieuw keldersysteem getest, namelijk een mestschuif van de firma Swaans Beton. Deze mestschuif komt in een afdeling met een ondiepe kelder waarbij de urine over de betonnen kelderelementen apart afstroomt en de dikke fractie met de schuif buiten de stal wordt gebracht. Naast de mestschuif wordt deze afdeling voorzien van ComfiFlor welzijnsroosters, die eveneens door Swaans Beton geleverd worden.

Geldig voor twee proefstallen

Ook in de nieuwe onderzoeksfase – die wederom twee ronden duurt - zal er continu ammoniak gemeten worden. Daarbij zullen er op zes momenten gevalideerde 24-uurs metingen plaatsvinden (drie 24-uurs metingen per ronde) aan ammoniak, geur, methaan en fijnstof. Deze metingen worden gebruikt voor het aanvragen van voorlopige emissiefactoren. Omdat de systemen weer worden vergeleken met de controleafdelingen op dezelfde locatie, hebben deze metingen een waarde van twee proefstallen. De systemen die voldoen aan 50 procent emissiereductie zullen hierna op praktijkbedrijven getest en verder gevalideerd worden.

Nieuwe stalsystemen noodzakelijk

Kalverhouders zijn naarstig op zoek naar nieuwe emissiebeperkende stalsystemen omdat er naast luchtwassers vrijwel geen andere praktisch toepasbare systemen zijn die voldoende ammoniak reduceren.