kennispagina

‘Er blijft vraag naar innovatieve betonoplossingen’

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 3 mei 2019

Ron Peters is directeur van Betonhuis. Hij blikt terug op anderhalf jaar samenwerking van de betonsector binnen hetzelfde gebouw en de consequenties van het Betonakkoord voor de agrarische sector.

Ook de agrarische sector moet CO2 reduceren

Sinds 1 december 2017 is de betonsector verenigd in Betonhuis. Zijn de voordelen zichtbaar?
“Jazeker. Ondanks dat we voorheen ook al samenwerkten, zitten we nu letterlijk in één huis. Naar de buitenwacht spreken we met één stem, dat maakt ons sterk. We worden als een robuuste club gezien. Dit is verder versterkt met de komst van onze voorzitter Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Tweede Kamerlid. We komen hierdoor in netwerken waar we anders niet komen. Daarnaast hebben we een gedeelde huisvesting en backoffice. Overleg is eenvoudiger en we besparen kosten.”

Hoe gaat de sector om met het Betonakkoord dat in de zomer van 2018 gesloten is?
“Als uitwerking van het Betonakkoord hebben we een addendum ontwikkeld waarin enkele belangrijke uitgangspunten staan geformuleerd. Zand, grind en kalksteen zijn geen schaarse grondstoffen en de winning ervan draagt bij aan biodiversiteit. Bij hergebruik van beton geldt dat de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt: CO2-reductie gaat dus boven circulariteit. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is verder afgesproken om onderzoek te doen naar de toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Ook stelt Betonhuis een eenduidige uitvraag voor het berekenen van de milieueffecten, de Milieukosten Indicator. De MKI mag geen negatieve effecten hebben op de recyclebaarheid. Binnen Betonhuis werken zes personen in een uitvoeringsteam dat het akkoord tot uitvoering brengt. Bovendien heeft onze voorzitter zitting in de stuurgroep van het Betonakkoord.”

Wat merken agrarische bouwbedrijven, aannemers, architecten van het akkoord in de dagelijkse praktijk?
“In 2030 wil Nederland 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Ook in de agrarische sector zal nadrukkelijk de vraag komen om CO2 te reduceren. Denk daarbij aan andere betonsamenstellingen met andere bindmiddelen. In de betonsector hanteren we de R-ladder: review, reuse, recycle. Bekijk eerst hoe je kunt verduurzamen en daarna naar hergebruik of recyclen van grondstoffen.”

Wat is de visie van Betonhuis op de agrarische bouw?
“De agrarische sector blijft voor de betonbranche belangrijk. Het is een betonintensieve sector. We verwachten dat er minder spelers komen maar dat het bouwvolume blijft. We verwachten ook dat de ontwikkelingen niet stoppen en dat er vraag blijft naar innovatieve oplossingen. De agrarische sector zal niet alleen CO2 moeten reduceren, maar ook aandacht moeten hebben voor de emissie van ammoniak en methaan. Het product beton kan hieraan een bijdrage leveren.”


Lees ook

Poriënvrije vloeren en wanden in HyCare melkveestal