kennispagina

HyCare-concept nu ook voor vleeskuikens

HyCare is het dierhouderijconcept waarbij hygiëne en het voorkomen van verspreiding van ziektekiemen voorop staat. MS Schippers heeft op 19 september in Bladel het HyCare Demo & Research Facility geopend.

Gecoat beton op vloer en wand

MS Schippers heeft al enkele jaren een varkensbedrijf in Hapert (NBr) in gebruik waar volgens dit principe wordt gewerkt. Dit nieuwe pluimveebedrijf staat ook in Hapert en hier kunnen 90.000 vleeskuikens gehouden worden. Begin 2020 volgt de opening van een eigen HyCare-melkveebedrijf in het nabijgelegen Bladel.


Onderzoek en ontwikkeling

Het vleeskuikenbedrijf bestaat uit vijf stallen. Twee stallen zijn ingericht voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe ideeën. Twee identieke andere stallen op het erf dienen als case/control-stal. In de ene stal wordt gewerkt volgens dit houderijconcept en de andere stal is een referentiestal waar de vleeskuikens op een traditionele wijze gehouden worden. Tussen deze twee stallen in bevindt zich de vijfde stal. In deze stal kunnen bezoekers kijken en dit concept ervaren.


Betonnen wanden en vloer gecoat

Grootste bouwkundige aanpassing in deze stal voor vleeskuikens is dat alle betonnen wanden en de betonnen vloer gecoat worden. Ziektekiemen kunnen zich hierin niet nestelen en de wanden en vloer zijn ook eenvoudig te reinigen. Hygiëne is binnen dit concept het toverwoord. Zo wordt ook de kwaliteit van het drinkwater continu gemonitord en bijgestuurd en wisselen medewerkers van schoeisel als ze van de ene stal naar de andere gaan. Het primaire doel is een lager antibioticagebruik en betere financiële resultaten voor de vleeskuikenhouder.

Maximale gezondheid in hele keten

Volgens Thomas Mallens van MS Schippers leidt dit concept tot hogere voedselveiligheid, betere voorspelbaarheid van de resultaten, betere uniformiteit en een hoger rendement. Om het effect ervan te maximaliseren moet het concept uiteindelijk binnen elke schakel van de vleeskuikenhouderij worden toegepast. Van een optimale gezondheid op de boerderij wil MS Schippers toewerken naar een maximale gezondheid in de gehele keten.