kennispagina

Innovatieregeling stallen opnieuw geopend

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief februari 2021 16 februari 2021

De subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming van stallen (Sbv) gaat vanaf 24 februari 2021 voor de tweede keer open. Vanuit de eerste openstelling in 2020 zijn 28 aanvragen goedgekeurd.

De toegekende aanvragen betreffen elf melkveebedrijven, tien varkensbedrijven, zes vleeskalverenbedrijven en één geitenbedrijf. Totaal wordt er aan deze bedrijven 23,9 miljoen euro subsidie toegekend. Het uitgekeerde bedrag ligt fors hoger dan de 19,1 miljoen euro die voor de eerste openstelling beschikbaar was. Gezien het aantal aanmeldingen en goedkeuringen, was het oorspronkelijke budget onvoldoende om alle aanvragen toe te kennen.

25 miljoen euro beschikbaar

De tweede openstelling van de Sbv-regeling loopt van 24 februari tot en met 4 mei 2021. Totaal is er deze keer 25 miljoen euro beschikbaar: varkenshouderij 9,2 miljoen, melkveehouderij 8,8 miljoen, melkgeitenhouderij 2 miljoen, vleeskalverhouderij 2 miljoen en pluimveehouderij 3 miljoen. Innovaties die in aanmerking komen moeten de stalemissies (ammoniak, methaan, geur, fijnstof) bij de bron aanpakken. Naar verwachting zal het subsidiepercentage 60 procent zijn op alle investeringen die te maken hebben met emissiebeperking en mestopslag.

Enkele wijzigingen

In de nieuwe openstelling zullen enkele wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van de eerste openstelling: veehouders kunnen nu ook een combinatie van technieken en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen en veehouders kunnen ook 
alleen subsidie aanvragen voor de validatiemeting van een stalsystem.

Drie fases in innovatieproject

Net als in de vorige openstelling bestaat het innovatietraject waarvoor subsidie aangevraagd wordt uit drie fases: een onderzoekfase waarin het stalsysteem wordt aangelegd en geoptimaliseerd, een meetfase waarin officiële validatiemetingen plaatsvinden en tot slot een afschrijvingsfase waarin een veehouder een gedeelte van de afschrijving krijgt vergoed, mits het stalsysteem minder emitteert dan de referentiestal. 
 

 

Methaan

Ammoniak

Geur

Fijnstof

Melkvee

50%*

50%*

n.v.t.

n.v.t.

Vleeskalveren

50%*

50%*

25%

n.v.t.

Melkgeiten**

50%*

25%

25%

nog n.v.t.

Varkens

50%*

70% / 60%***

25%

25%

Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen

10%

50%*

25%

40%

Vleeskuikens

10%

50%*

25%

50%*

(groot)ouderdieren van vleeskuikens

10%

60%

25%

40%


Meer informatie

Website DGM