kennispagina

Invloed mestsamenstelling op emissie groter dan vloeruitvoering

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 17 september 2020 Laatste update 14 maart 2023

Praktijkonderzoek in opdracht van Mineral Valley Twente laat zien dat de mestsamenstelling meer invloed heeft op de emissie dan de uitvoering van de vloer.

Om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen melkveehouders kiezen voor een emissiearme stalvloer. Uit de eerste resultaten van het onderzoek van Mineral Valley blijkt dat de effectiviteit van emissiearme stallen om ammoniakemissies te beperken, in de praktijk niet altijd gehaald wordt. Mineral Valley heeft onderzoek gedaan aan 36 vloeren waarbij de samenstelling van de lucht is gemeten onder de vloer, direct boven de vloer en op 3,5 m hoogte. De onderzochte vloeren zijn: 25 traditionele roostervloeren, zes emissiearme vloeren, vier stallen met een combinatie van traditionele en emissiearme vloeren en één grupstal.

Mestsamenstelling

Mineral Valley heeft van deze bedrijven ook de mestsamenstelling onderzocht op de emissie van ammoniak. Hieruit komen heel andere cijfers. Het verschil tussen de hoogste en laagste emissie is een factor acht. Volgens onderzoeker Carl Koch zijn de voersamenstelling en de feitelijke vertering van het voer – met als resultante de mestsamenstelling - de belangrijkste indicatoren van de emissie. Voor het terugdringen van de ammoniakemissie moet dus naast de vloer ook naar het voer en de vertering gekeken worden, stelt hij.

 

Keuze aan boer laten

Wim Meulenkamp, voorzitter van Mineral Valley Twente wil dat de keuze aan boeren zelf wordt overgelaten. Op de website van de stichting constateert hij dat beleidsmakers op dit moment afhankelijk zijn modelberekeningen om een inschatting te krijgen van de emissie van een vloer. Maar elke snede gras en elke koe is volgens hem anders en iedere boer boert weer anders. “Het heeft de voorkeur dat een boer zelf de keuze heeft in de aanpassingen die kunnen worden gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen in plaats van verplichte maatregelen die niet altijd passen bij de bedrijfsvoering. Waarbij meten is weten, op bedrijfsniveau, een belangrijk uitgangspunt is.”

Passende maatregelen

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor Mineral Valley aanleiding om de mogelijkheden te verkennen voor een aanvullend onderzoek waarbij onder andere gekeken wordt naar de meest passende maatregelen in de praktijk om uitstoot te reduceren. Stichting Mineral Valley Twente is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en wil bijdragen aan een duurzame agrarische sector in Twente.

Conclusie Betonhuis

Het door Mineral Valley Twente uitgevoerde onderzoek voldoet niet aan relevante normering. De gehanteerde onderzoeks- en meetmethode is daarmee dan ook niet geschikt om inzicht te geven in de werking van emissiearme vloeren.

Op basis van het voorgaande neemt Betonhuis afstand van de conclusies die verbonden zijn aan de uitkomsten van de door Mineral Valley Twente uitgevoerde metingen met betrekking tot de werking van emissiearme vloeren.