kennispagina

Kippenstal verslepen bij uitmesten

Agrabeton  Nieuwsbrief, januari 2019

De familie Hermanns in het Zuid-Duitse Ziertheim-Reistingen versleept de kippenstal over een betonnen plaat wanneer de stal uitgemest moet worden.

Verrijdbaarheid van de kippenstallen

De familie Hermanns heeft een gemengd bedrijf met koeien en legkippen. Waar het 250 stuks melkvee de hoofdtak is, zijn de kippen een neventak: in twee stallen houden de veehouders 1.600 leghennen. Het bijzondere aan de kippenstallen is de verrijdbaarheid. Wanneer het tijd is om de stallen uit te mesten, wordt een tractor aangekoppeld die de gehele stal verplaatst.
Hiervoor hebben de veehouders een grote betonnen plaat aangelegd die ruim twee keer de lengte van de stal heeft. De volledige stal kan zo op het schone deel van het beton getrokken worden, zodat de mest in de buitenlucht ligt. Volgens de veehouders bevordert deze werkwijze het arbeidsgemak. Drie keer per jaar worden de stallen naar de andere kant van de betonplaat getrokken.


 

Stal op slee

Om de stal te kunnen verplaatsen is deze op een metalen slee gebouwd. In de vloer is op twee plekken een aansluiting gemaakt voor water en stroom. De prefab-stal doet het meest denken aan een nissenhut en heeft een rond dak. De hennen hebben een vrije uitloop. Rondom de stal is een scharrelwei met daar omheen een afrastering.
De meeste eieren die de hennen produceren worden aan huis verkocht. Met een opbrengstprijs van 25 tot 30 cent per ei ligt de opbrengstprijs hoog genoeg om de meerkosten van het systeem vergoed te krijgen.