kennispagina

Landbouwgedeputeerde Peter Drenth: ‘Het gaat ons niet om dieraantallen’

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 30 april 2021 Laatste update 14 maart 2023

De stikstofcrisis in Nederland is nog niet ten einde. Vanwege aantasting van de natuur lopen (wegen)bouwprojecten vertraging op. Bouwsectoren schreeuwen om stikstof, die de veehouderij zou kunnen leveren. In de provincie Gelderland komt de stikstofcrisis nadrukkelijk naar voren. Enkele vragen aan landbouwgedeputeerde Peter Drenth.

Naast veel bouwnijverheid, kent de provincie Gelderland ook een diverse veehouderij en een groot natuurgebied; de Veluwe. Om de Gelderse natuur te herstellen en tegelijkertijd ook ruimte te maken voor maatschappelijke en economische activiteiten in Gelderland werken 65 partners samen aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Alle stikstofruimte die beschikbaar komt, wordt verzameld in de Gelderse Stikstofbank. Na afroming van 30 procent, komt de stikstofruimte weer beschikbaar voor andere Gelderse initiatieven.

Extern salderen – waarbij andere sectoren stikstof uit de veehouderij kunnen aankopen - staat in Gelderland voor een groot gedeelte dicht. Waarom?
“Heel Nederland heeft stikstof uit Gelderland nodig. Extern salderen heeft daarom een enorme impact op onze provincie, met kans op lege stallen en criminaliteit op het platteland. Natuurlijk willen we dat er bedrijven bij natuurgebieden verdwijnen en oude stallen afgebroken worden, maar we willen ook dat het behapbaar blijft en dat er geen roofbouw gepleegd wordt op onze provincie.”

Als enige provincie heeft Gelderland een eigen stoppersregeling, in dit geval voor vleeskalveren. Waarom is dat?
“Landbouwminister Schouten had in eerste instantie een opkoopregeling ontwikkeld voor bedrijven met een vorm van dierrechten. Daar vallen melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven onder, maar geen kalverbedrijven. Omdat de kalverhouderij met zevenhonderd bedrijven in Gelderland een belangrijke sector is, hebben we hiervoor zelf een stoppersregeling opgetuigd. Ondertussen is ook de opkoopregeling van het ministerie uitgebreid, maar onze regeling en die van het ministerie gaan prima samen.”

Er wordt veel gesproken over minder dieren in Nederland, hoe kijkt u hier tegenaan? “Minder dieren of saneren van sectoren is bij ons niet aan de orde. Het gaat ons niet om dieraantallen. Vergeet niet welke wissel een sanering heeft op een provincie zoals Gelderland. Wat het doet met de gezinnen en alles wat er achteraan zit. De agrarische sector heeft een aandeel van 10 procent in onze provinciale economie. Wij zijn niet tegen de veehouderij. Maar sommige bedrijven zitten niet op de goede plek. Het is een kwestie van ruimtelijke inrichting. Wat dat betreft geldt voor veebedrijven wat ook voor fabrieken en woonwijken geldt.”

U koopt bedrijven op in de kalverhouderij en hanteert geen beroepsverbod, zoals de opkoopregeling van het ministerie wel doet. Bestaat er de kans dat er op een andere locatie toch weer een veebedrijf verschijnt?
“Nogmaals, het gaat ons niet om dieraantallen. Wij kopen de emissierechten op en veehouders kunnen de oude rechten niet meenemen naar een eventuele nieuwe locatie. Als ze naar een nieuwe locatie gaan, moeten ze gewoon voldoen aan de geldende milieuregels. Ons punt in Gelderland is dat veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden veel stikstof uitstoten en dat we een breed scala aan veehouderijsectoren hebben. Ons doel is een renderende veehouderij, een dynamisch en leefbaar platteland en de natuur op orde. Daar is ons beleid op gericht.”

 

Creëren van stikstofruimte

Betonhuis zal zich, samen met NVTB, Bouwend Nederland en VNO-NCW inzetten voor het creëren van meer stikstofruimte. Op dit moment wordt er gewerkt aan een programma Natuur en een verminderde stikstofuitstoot vanuit de landbouw. Dit moet méér en structurele stikstofruimte creëren voor nieuwe economische activiteiten.
 

Agrabeton

Kennispagina
Betonhuis Cement - Agrabeton - stalbouw

Boer in toekomst zelf verantwoordelijk voor stalemissie

Lees meer
Kennispagina
Betonhuis Cement - Agrabeton - Geesje Rotgers

‘Kijk breder dan reductie stikstof’

Lees meer