kennispagina

Maak kennis met Betonhuis Cement

Betonhuis Cement is een vereniging waarvan de volgende bedrijven lid zijn:

Het beleid en de activiteiten van de vereniging worden bepaald door het bestuur, dat zich daarbij laat adviseren door een aantal commissies. Een kleine permanente organisatie onder leiding van de sectorsecretaris vormt het uitvoerend orgaan van de vereniging.

Wat we doen

Betonhuis Cement houdt zich bezig met marktonderzoek, communicatie, kennisoverdracht, technisch onderzoek en regelgeving. We streven hierbij naar functionele samenwerking met andere sectoren binnen het Betonhuis.

In ons takenpakket onderscheiden we de volgende hoofdzaken:

  • marketing en promotie voor beton;
  • public affairs, gericht op wet- en regelgeving voor cement en beton.

We richten ons in de eerste plaats op algemene betoninformatie, niet gebonden aan een specifieke toepassing. Onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, schoonheid en bruikbaarheid behoren tot ons domein.

Werkwijze

Betonhuis Cement richt zich als communicatie- en netwerkorganisatie op diegenen die beslissen en adviseren over materiaaltoepassing in de bouw. We richten ons op promotie door kennisoverdracht en het onderling verbinden van diverse doelgroepen in het ontwerp en de uitvoering van bouwconstructies. 

Vakinformatie

Onze marktcommunicatie is gestructureerd naar doelgroepen. De continuïteit daarin wordt verzekerd door de vakinformatie die we zelf of gezamenlijk met andere partijen uitgeven. Zo geeft Aeneas Media inopdracht van Betonhuis Cement diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton.

  • Cement (vakblad en website over betonconstructies);
  • Betoniek (vakblad en website over betontechnologie en uitvoering);
  • Tektoniek (website en evenementen over architectuur in beton);
  • Agrabeton Nieuwsbrief (nieuwsbrief over advies en bouwen in de agrarische sector);
  • BetonInfra Nieuwsbrief (nieuwsbrief over beton in de infrabouw);

Betonhuis Cement

Betonhuis Cement maakt gebruik van de kennis van de medewerkers werkzaam in Betonhuis. Deze mensen houden zich bezig met beleidsvoorbereiding van onderwerpen die door de leden, externen en henzelf zijn ingebracht. Betonhuis, maar ook de sector cement specifiek faciliteert bijeenkomsten, doet onderzoek naar beleidsaspecten en werkt deze uit. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, draagt het bureau zorg voor een adequate uitvoering en afwikkeling.