kennispagina

Marktinformatie Agrarisch

Auteur: Wim Kramer 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

De agrarische bouw maakt formeel onderdeel uit van de sector Utiliteitsbouw. Stallen, schuren, opslag- en bewaarloodsen maar ook sleufsilo's en composteervelden vallen hieronder. Onderstaand een overzicht van het bouwproductievolume van agrarische gebouwen, en de rol die beton speelt in de agrarische bouw. 

Agrarische bouwproductie 

In 2018 is de nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen gekrompen met 1,5%.

In de periode 2016-2018 bewoog het bouwproductievolume zich tussen de € 360 en € 370 miljoen. In 2019 is dit verder gedaald tot € 325 miljoen.

De productie van agrarische gebouwen zal in 2020 en 2021 verder afnemen doordat het lastiger wordt voor agrarische ondernemers om vergunningen te verkrijgen vanwege de stifstofuitstoot.

Bron: EIB, januari 2020  

NB: In deze gegevens is niet de invloed verwerkt van de coronacrisis op de bouwproductie. 

Beton in de agrarische bouwmarkt 

De agrarische bouwmarkt is een betonintensieve bouwmarkt. Per miljoen euro bouwinvestering wordt zo'n 1800 m3  beton verwerkt in agrarische toepassingen. Voor de totale nieuwbouw is dit circa 380 m3  per miljoen euro bouwinvestering. 

Van de jaarlijkse hoeveelheid betonmortel wordt circa 10% afgeleverd op agrarische bouwwerken. 

Geprefabriceerde betonproducten met specifieke toepassingen in deze sector zijn onder meer (rooster)vloerelementen (rundvee, varkens, pluimvee), boxdekken, onderslagbalken, keerwanden, silo-elementen, erf- en verhardingsplaten, ventilatieroosters voor de opslag van aardappelen en uien. 

Toepassingen

Rondom land- en tuinbouwbedrijven vindt men dus vele betontoepassingen. In de agrarische sector is het wel belangrijk aandacht te besteden aan de keuze van materialen, omdat constructies vaak blootgesteld worden aan specifieke chemische en fysische omstandigheden

Mestbassins

Onder varkens- en rundveestallen liggen kelders voor de opslag van mest. De stalvloeren worden meestal gedeeltelijk uitgevoerd als roostervloer ten behoeve van de mestdoorlaat. De mestproductie per dier en de gewenste opslagduur zijn bepalend voor de benodigde hoeveelheid mestopslag in de bassins. Bij varkens- en rundveestallen moet de ammoniakemissie sterk worden beperkt. De kelderwanden in deze stallen worden meestal uitgevoerd in gestort beton.  Nieuwe stallen voor melkvee hebben geprefabriceerde emissiearme betonnen stalvloeren en oudere stallen meestal nog betonnen roostervloeren.

Sleufsilo's

Kuilvoer in sleufsilo’s wordt voornamelijk mechanisch verwerkt. De toepassing van betonnen sleufsilo's maakt dit goed mogelijk. Met betonnen sleufsilo's kan men hygiënischer werken en kan het kuilvoer beter worden verdicht en goed worden afgesloten.

Terreinverharding

Bij de meeste moderne land- en tuinbouwbedrijven worden aan terreinverharding vaak hoge (milieu)prestatie-eisen gesteld. Voor de verhardingen van toegangsweg, erf en kavelpad kan voor een in het werk gestorte betontoepassing worden gekozen of voor geprefabriceerde betonnen platen. De toename van het gewicht van voertuigen en de grote duurzaamheid van beton maken een investering in goede wegverhardingen interessant. Door de hoge sterkte, slijtvastheid en duurzaamheid kan beton de belastingen goed weerstaan en maken een groot rijcomfort mogelijk.

Vloeren voor diverse toepassingen

Betonnen vloeren zijn goed beloop- en berijdbaar. Hierdoor is efficiënt transport mogelijk. 
Voordelen bij enkele toepassingsvoorbeelden:

  • Betonnen vloeren zijn uitstekend geschikt voor de tuinbouw, waar planten mechanisch worden geteeld, meestal geautomatiseerd door een eb- en vloed systeem. 
  • Betonnen vloeren zijn goed te verwarmen en bij kasteelt biedt dit interessante mogelijkheden.
Agrabeton Nieuwsbrief

Via onder meer de Agrabeton Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de agrarische bouwmarkt.

Aanmelden Agrabeton Nieuwsbrief