kennispagina

Marktinformatie Grond- Weg en Waterbouw (GWW)

Auteur: Wim Kramer 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

Nederland is een echt betonland. In de grond-, water en wegenbouwsector is beton niet weg te denken. Rotondes, fietspaden, bushaltes, zijn gemeengoed in Nederland en in grote infrastructurele werken als viaducten en bruggen is de positie van beton overheersend. Niet alleen omdat betonnen constructies duurzaam en onderhoudsarm zijn, maar vooral omdat deze constructies over de langere termijn economisch interessant zijn en veel voordelen bieden.

Kennis van de markt

Een grondige kennis van de markt van cement en beton in Nederland en inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen rond de toepassingen ervan is een belangrijke taak van Betonhuis. Deze kennis delen we graag met u.

GWW-bouwproductie 

Met een omvang van ruim 17 miljard euro (nieuwbouw, herstel en onderhoud) in 2019 voor de totale Grond-, Water- en Wegenbouwproductie bedraagt het aandeel hiervan in de totale bouwproductie circa 25%. De verhouding nieuwbouw en onderhoud hierbij is 65% / 35%. 

Voor 2020 wordt een daling verwacht van 5,5% voor nieuwbouw en herstel en 2% voor onderhoud.  

(bron: EIB januari 2020)

NB: In deze gegevens is niet de invloed verwerkt van de coronacrisis op de bouwproductie. 

Activiteiten GWW-markt 

De GWW-markt omvat niet alleen activiteiten voor de infrastructuur, zoals auto(snel)-, spoor- en waterwegen en waterkeringen, maar ook voor het bouwrijp maken van bouwlocaties voor woningbouw en industrie. 

(Bouw)werkzaamheden voor secundaire en tertiaire wegen, waterzuivering, riolering, energievoorziening, telecommunicatie e.d. worden eveneens tot deze sector gerekend. 

Duurzame toepassingen van beton in de GWW-sector

Uit het oogpunt van duurzaamheid is beton zonder meer verantwoord, dankzij de lange levensduur en de mogelijkheid tot volledige recycling. Daarmee is beton concurrerend in kostprijs tijdens de totale levensduur. De keuze voor een gestorte betonverharding is het resultaat van afwegingen. Daarbij zijn investeringskosten en het te verwachten onderhoud het belangrijkst. Bij deze afwegingen kijken we eveneens naar maatschappelijke aspecten, zoals:

  • Vormvast en duurzaam;
  • Overal toepasbaar;
  • Onderhoudsarm (minder files en onderhoudskosten);
  • Eenvoudig te recyclen;
  • Veilig;
  • Snel door moderne betontechnologie en innovaties.
Beton als wegverharding

Voor de ontwerper bevat het kennisportaal BetonInfra veel informatie over betontoepassingen in de GWW-sector. Deze informatiebron laat zien hoe duurzame betonverhardingen bijdragen aan de mobiliteit in Nederland en welke eigenschappen beton heeft om de huidige en de toenemende verkeersintensiteiten te kunnen weerstaan. De op juiste wijze ontworpen en uitgevoerde betonverhardingen gaan tientallen jaren mee, met weinig of geen onderhoudskosten. BetonInfra richt zich voornamelijk op wegverhardingen in beton; zoals:

maar ook:


CROW Kennismodule

Meer technische diepgang over betonverhardingen is te vinden in de CROW Kennismodule Betonverhardingen. Alle in de afgelopen decennia ontwikkelde kennis op dit gebied is bijeengebracht in deze kennismodule. Toegang hiertoe is mogelijk via een CROW-abonnement.

Meer informatie: website BetonInfra.