kennispagina

Marktinformatie Woning- en Utiliteitsbouw

Auteur: Wim Kramer 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

Nederland is een echt betonland. Zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw is beton niet weg te denken. Nergens ter wereld is de geprefabriceerde betonvloer zo gemeengoed als in Nederland en ook in de draagconstructies van gebouwen is de positie van beton overheersend.

Kennis van de markt

Een grondige kennis van de markt van cement en beton in Nederland en inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen rond de toepassingen ervan is een belangrijke taak van Betonhuis. Deze kennis delen we graag met u.

Bouwproductie Woningbouwmarkt  

De totale bouwproductie voor de woningbouw, nieuwbouw én herstel- en verbouw, bedroeg in 2019 40% van de totale bouwproductie in Nederland. De verhouding tussen nieuwbouw en herstel- en verbouw is daarbij circa 45% resp. 55%. 

(bron: EIB/januari 2020) 

Gereedgekomen woningen 

Het aantal voltooide woningen in 2019 wordt geschat op 69.000. 
Voor 2020 wordt  uitgegaan van 66.000 voltooide woningen, en in 2021 van 60.000. 

NB: In deze gegevens is niet de invloed verwerkt van de coronacrisis op de bouwproductie. 

Bouwproductie Utiliteitsbouwmarkt 

Nieuwbouwproductie 

In de jaren 2017 tot en met 2019 is een sterke groei gerealiseerd van gemiddeld 7,5% per jaar, met name veroorzaakt door nieuwbouw van gebouwen voor logistiek en transport. 

Voor 2020 wordt voor de nieuwbouwproductie een daling voorzien van 3,5%.

Herstel- en Verbouw 

De verhouding tussen nieuwbouw en herstel- en verbouw bedraagt 50% resp. 50%. 

(Bron: EIB, januari 2020) 

NB: In deze gegevens is niet de invloed verwerkt van de coronacrisis op de bouwproductie. 

  

Beton in woning- en utiliteitsbouw 

Beton heeft traditioneel een nagenoeg onbetwiste positie in funderings- en vloerconstructies in de woning- en utiliteitsbouw. 

Daarnaast wordt beton, vanwege de constructieve eigenschappen, gebruikt voor het 'geraamte' van het gehele gebouw; van een vrijstaande woning tot een torenflat en van een eenvoudig bedrijfsgebouw tot een groot overdekt winkelcentrum of kantorencomplex. 

De steeds modernere ontwerp-, productie- en uitvoeringstechnieken bieden beton meer en meer aanvullende toepassingsmogelijkheden.