Marktinformatie Woning- en Utiliteitsbouw

Wim Kramer, januari 2019

 

Nederland is een echt betonland. Zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw is beton niet weg te denken. Nergens ter wereld is de geprefabriceerde betonvloer zo gemeengoed als in Nederland en ook in de draagconstructies van gebouwen is de positie van beton overheersend.

Kennis van de markt

Een grondige kennis van de markt van cement en beton in Nederland en inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen rond de toepassingen ervan is een belangrijke taak van Betonhuis. Deze kennis delen we graag met u.

Bouwproductie Woningbouwmarkt  

De totale bouwproductie voor de woningbouw, nieuwbouw én herstel- en verbouw, bedroeg in 2018 40% van de totale bouwproductie in Nederland. De verhouding tussen nieuwbouw en herstel- en verbouw is daarbij circa 57% resp. 43%. 

(bron: EIB/januari 2019) 

Gereedgekomen woningen 

Het aantal voltooide woningen in 2018 wordt geschat op 65.000. 
Voor 2019 wordt voor het aantal voltooide woningen uitgegaan van ruim 66.000 en in 2020 van 70.000. 

(bron: Buildsight) 

Bouwproductie Utiliteitsbouwmarkt 

Nieuwbouwproductie 

Na een kortstondige opleving in 2011 daalde de nieuwbouwproductie in 2012 en 2013. In 2014 en 2015 maakte de nieuwbouwproductie pas op de plaats, in 2016 was er nog een daling met 1,5%. 

In 2017 en 2018 is een groei gerealiseerd van gemiddeld 7% per jaar, met name veroorzaakt door nieuwbouw van gebouwen voor logistiek en transport. 

Herstel- en Verbouw 

De verhouding tussen nieuwbouw en herstel- en verbouw bedraagt 60% resp. 40%. 

(Bron: EIB, januari 2019) 

  

Beton in woning- en utiliteitsbouw 

Beton heeft traditioneel een nagenoeg onbetwiste positie in funderings- en vloerconstructies in de woning- en utiliteitsbouw. 

Daarnaast wordt beton, vanwege de constructieve eigenschappen, gebruikt voor het 'geraamte' van het gehele gebouw; van een vrijstaande woning tot een torenflat en van een eenvoudig bedrijfsgebouw tot een groot overdekt winkelcentrum of kantorencomplex. 

De steeds modernere ontwerp-, productie- en uitvoeringstechnieken bieden beton meer en meer aanvullende toepassingsmogelijkheden.