kennispagina

Meer vraag naar opslag vaste mest

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief februari 2021 16 februari 2021 Laatste update 13 december 2022

Leveranciers van keerwanden merken een duidelijk toenemende vraag naar mogelijkheden voor opslag van vast mest. Zowel bij veehouders, maneges, paardenhouderijen als particulieren met vee of paarden.

Reden is volgens Ger Verschuuren van MBS beton de regels betreffende erfafspoeling. Vanaf 2000 geldt het Lozingsbesluit open teelt en veehouderij dat per 1 januari 2013 is overgegaan in het Activiteitenbesluit. Nu handhaving vanuit gemeenten strenger wordt, ontstaat er een grotere vraag naar keerwanden. De opslagen worden volgens Verschuuren zowel gebruikt voor opslag van vaste mest als voor voer- en erfafval. “Vrijliggende mest- en composthopen verdwijnen in rap tempo van erven.”

Kortdurend of lange opslag

Veehouders en particulieren kiezen overwegend voor het plaatsen van bovengrondse opslagen, maar opslagen in de grond worden ook gemaakt. Groot verschil tussen veehouders en paardeneigenaren is de gewenste mestkwaliteit. Veehouders willen stalmest en voerresten langdurig in opslag houden om als gecomposteerde mest op het land te brengen. Maneges en paardeneigenaren zetten hun stalmest het liefst vers en zo droog mogelijk af als grondstof voor de champignonteelt.

Hellend naar binnen of buiten

De soort mest die gewenst is, heeft consequenties voor de uitvoering van de opslag. Bij afvoer van verse paardenmest wordt meestal een hellende vloer aangelegd waarbij het regenwater uit de opslag stroomt en via een goot in een betonnen waterput belandt. De waterput wordt op regelmatige basis leeggezogen en op akkerland uitgereden. Bij langdurige opslag op een veebedrijf loopt de vloer naar binnen toe af zodat de opgeslagen stromest het regenwater kan opnemen en de mest makkelijker composteert.

Opslag aangelegd in de grond

Op een paardenhouderij in Ospel (L) heeft MBS Beton vorig jaar een opslag aangelegd in de grond van 15 m lang en 5 m breed. Na het uitgraven van de opslag is een betonnen vloer gestort van 200 mm dik. De vloer is monolitisch afgewerkt. Hierna zijn de 1,5 m hoge keerwanden geplaatst. De keerwanden zijn van zelfverdichtend beton (betonsterkteklasse C53/65). De opslag wordt gebruikt voor paardenmest. Wekelijks komt een afnemer van paardenmest de verse mest ophalen voor verder gebruik in de champignonteelt. Met een grijpkraan die zich op de vrachtwagencombinatie bevindt, wordt de mest uit de opslag gehaald.

Lees ook

Erf vernieuwd met verschillende betonproducten