kennispagina

Met G6-vloer voldoen aan Brabantse eisen

Na een renovatie van zijn stalvloer voldoet melkveehouder Frank van de Gevel uit Waalre aan de verscherpte emissie-eisen van de provincie Noord-Brabant.

Verscherpte emissie-eisen stallen

Afhankelijk van de leeftijd van de stal moeten melkveehouders in Noord-Brabant vanaf 2022 hun stallen emissiearm maken. Dit betekent dat stallen van twintig jaar of ouder vanaf die datum moeten voldoen aan een maximale emissie-eis van 7,0 kg ammoniak per koe per jaar bij beweiden. Voor stallen die na 2024 worden aangepast geldt een norm bij beweiden van 6,0 kg ammoniak. Voor bedrijven die permanent opstallen geldt op dat moment een norm van 5,0 kg en bij permanent opstallen met mechanische ventilatie is dat 4,0 kg.

Lage ammoniakemissie

Wanneer melkveehouders kiezen voor beweiden en de G6-roosterplaten van Swaans Beton toepassen, voldoen ze al meteen aan de strengste norm van de provincie. Dit vloertype heeft als emissiearme vloer een definitieve RAV-erkenning van 6,0 kg ammoniak per koe per jaar. Voor Van de Gevel - die zijn koeien volop laat weiden - is de lage emissie een belangrijke reden om te kiezen voor dit vloertype. De vloer is voorzien van een emissiereductieklep die in de roosterspleet is bevestigd. De platen zijn 855 mm breed en de mestspleet is 40 mm.

Ideaal voor renovatie

De melkveehouder uit Waalre heeft 50 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Bijkomend voordeel van de nieuwe vloer is volgens Van de Gevel dat hij niet hoger is dan 140 mm. Hierdoor komt de nieuwe vloer na de renovatie op dezelfde hoogte uit als de oude roosters. Ondanks de beperkte dikte kunnen de platen wel een aslast dragen van 4 ton. De renovatie is soepel verlopen. ’s Ochtends na het melken liepen de koeien over de oude roosters naar buiten naar de wei en ’s avonds konden ze over de nieuwe vloer weer naar binnen. Dit vergde wel een goede samenwerking tussen alle partijen.

Betere tochtigheid

De ervaringen van Van de Gevel zijn zeer positief. De vloer blijft erg schoon en ook de tochtigheid van de koeien is duidelijk verbeterd: “De koeien hebben veel vertrouwen op de nieuwe vloer.”