kennispagina

Nieuwe bewaarloods voor opslag pootaardappelen

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief Foto: Ruben van Vliet 5 november 2019 Laatste update 14 maart 2023

In het Friese Ferwert is een nieuwe bewaarloods gerealiseerd op het akkerbouw- en pluimveebedrijf van de Maatschap Reitsma-Hazelhoff. De loods dient voor de opslag van pootaardappelen en is aan de zijkant gekoppeld aan een bestaande loods.

Betonnen vloer permanent hoog belast

Vanwege de ondergrond is de loods (23 m breed en 44 m lang) onderheid met tweehonderd betonnen heipalen van 8 m lang. De loods is 11 m hoog, heeft een goothoogte van 7 m en is voorzien van een betonnen randfundering en een betonnen vloer.

Omdat de loods de mogelijkheid biedt om het pootgoed tot zes kisten hoog te bewaren, vindt er een hoge permanente belasting plaats op de betonnen vloer. Daarom heeft Bouwbedrijf Lont gekozen voor een 200 mm dikke vloer met een dubbele wapening (ø8, 150 mm). Het beton is met een pomp aangebracht en heeft betonsterkteklasse C30/37 en milieuklasse XC3. De vloer kan zodoende belast worden tot 3.500 kN per m2.

Zes bijlegstaven boven heipaal

Boven elke heipaal – exclusief de palen die in de randfundering staan – is de wapening versterkt met twaalf bijlegstaven van ø 12. De staven liggen gekruist over de paal (zes in x- en zes in y-richting) en dragen de vloerbelasting over op de palen. Om scheurvorming tegen te gaan, is er een dilatatievoeg aangebracht in de dwarsrichting in het midden van de loods. Zo ontstaan er twee nagenoeg vierkante vakken. De onderste wapening loopt onder de zaagsnede door. Het bovenste net is rondom de zaagsnede voorzien van haarspelden. Na het storten is de betonnen verharding behandeld met een curing compound en vervolgens monoliet afgewerkt.

Hoogwaardige isolatie

Voor een goede bewaring van de pootaardappelen is de loods hoogwaardig geïsoleerd met sandwichpanelen met een RC-waarde boven de 4,5. De pootaardappelen blijven zo in kiemrust en behouden hun kwaliteitseisen als pootaardappel tot aan het nieuwe teeltseizoen.