kennispagina

Nieuwe emissiearme systemen allemaal doormeten

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 3 maart 2020 Laatste update 14 maart 2023

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Na de beoogde wijziging zullen alle fabrikanten en leveranciers van nieuwe huisvestingssystemen in de meeste gevallen verplicht zijn deze te laten meten.

Andere beoordeling huisvestingssystemen

Aanleiding voor de beoogde wijziging is de wens van de Tweede Kamer en fabrikanten van huisvestingssystemen dat nieuwe systemen anders moeten worden beoordeeld. Nu kunnen fabrikanten met vergelijkbare systemen aanhaken bij het onderzoek dat een andere fabrikant heeft gedaan. Dit stagneert de innovatie omdat de initiële ontwikkelaar van een bepaald systeem kosten maakt voor het ontwikkelen en meten van een systeem en anderen hier vervolgens bij aansluiten met een soortgelijk systeem. De bereidheid om een nieuw systeem te ontwikkelen neemt hierdoor af.

Kosten voor meten systemen
De voorgestelde wijziging heeft geen gevolgen voor bestaande huisvestingssystemen op de RAV-bijlage die al een definitieve emissiefactor hebben. Wel heeft het gevolgen voor systemen waarvoor na de wijziging van de Rav een definitieve emissiefactor wordt vastgesteld. Er moeten namelijk kosten gemaakt worden voor het meten van nieuwe systemen. Omdat de meetkosten door zullen werken in de prijs per systeem zullen ook emissiearme huisvestingssystemen iets duurder worden, veronderstelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Publicatie later dit jaar
Fabrikanten, leveranciers en veehouders hebben tot 30 januari 2020 via een internetconsultatie hun mening kunnen aangeven betreffende het voornamen. 33 respondenten hebben dit gedaan. Veel van hen verwachten dat het verplicht doormeten juist tot minder innovatie zal leiden omdat de kosten van het doormeten van vier stallen kan oplopen tot 75.000 euro en meer. Het innoveren is dan nog alleen weggelegd voor de grotere bedrijven. De opmerkingen worden meegenomen in de wijziging van de regeling die later dit jaar verwacht wordt.