kennispagina

Nieuwe versie van MDV nu twee jaar geldig

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 30 april 2021 Laatste update 14 maart 2023

Waar de versies van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) normaal elk jaar worden herzien, geldt vanaf 1 januari 2021 dat de huidige versie MDV-14 twee jaar geldig is.

Voor een stal die voldoet aan de MDV kan 27 procent van het investeringsbedrag geclaimd worden voor de MIA (bij melkveebedrijven met weidegang is dit 36 procent) en 75 procent van het investeringsbedrag kan vrij afgeschreven worden middels Vamil. Daarnaast eisen ook banken steeds vaker een MDV-certificaat als voorwaarde bij de aanvraag van een financiering voor stalbouw. Veehouders kunnen gebruik maken van de MDV bij verbouw, aanbouw of nieuwbouw van een stal.

Vijfhonderd nieuwe certificaten

In 2020 werden er bijna vijfhonderd nieuwe stalontwerpcertificaten uitgegeven voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Hiermee komt het aantal aanvragen voor fiscale regelingen voor nieuwe stallen op het niveau van eerdere jaren. Met de stijging lijkt er een kentering te komen in het aantal aanvragen van nieuwe stalcertificaten. Gezien het groter aantal aanvragen in 2020 is de verwachting dat het aantal MDV-stallen dat in 2021 gereed komt, weer zal toenemen. In 2020 nam dat juist af omdat een deel van de eerder aangemelde stallen niet is gebouwd.

 

Voor 4,9 miljard euro aan duurzame stallen

Van 2007 tot en met 2020 werden er totaal 5.969 MDV-stallen gebouwd. Het gezamenlijk investeringsbedrag tot en met 2019 bedraagt 4,9 miljard euro. Het aangevraagd investeringsbedrag voor MDV-stallen nam in 2019 toe met 0,3 miljard euro (+6%).

Lees ook

Kennispagina
De ammoniakemissie in vrijloopstallen met een composterende houtsnipperbodem is gemiddeld 31% minder dan een ligboxenstal, maar er worden meer broeikasgassen geproduceerd.

Minder ammoniakemissie in vrijloopstal met houtsnippers

Lees meer
Kennispagina
Maatlat Schoon Erf grijpt in op ruimte rondom stal (foto Broos Water BV)

Maatlat Schoon Erf grijpt in op ruimte rondom stal

Lees meer