kennispagina

Op weg naar CO₂-neutraal cement

Auteur: Betonhuis Cement 13 juli 2020

Cement is een basisgrondstof van beton, een van de belangrijkste materialen in de bouwsector. Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Ongeveer 5% van de CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terecht komt door toedoen van de mens, is afkomstig van de cementindustrie. In Nederland is dat overigens niet meer dan 1% en daarmee is Nederland wereldwijd koploper met het verlagen van de CO2-footprint van cement.

Om de milieuprestaties te verbeteren is de koolstofdioxide-uitstoot van de productieprocessen in de cementindustrie al met succes verminderd. Toch moeten op grote schaal technologieën worden ontwikkeld voor het afvangen van koolstofdioxide om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de EU-doelstelling om tegen 2050 tot 80% uitstootvermindering te komen.

Zuiver CO2

LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement) is zo'n revolutionair research- en innovatieproject van de Europese cement- en kalkindustrie. Doel is de koolstofdioxide-uitstoot drastisch in te perken door in het ovenproces een scheiding aan te brengen tussen de CO2-uitstoot van het verbrandingsproces van meest CO2-neutrale brandstoffen, en de productie van zuiver CO2 door decarbonatatie van de kalksteen. Voor het geproduceerde zuivere CO2 zijn tal van nuttige toepassingen in ontwikkeling.

Demonstratie-installatie Lixhe

Op het terrein van HeidelbergCement-dochter CBR in het Belgische Lixhe is een demonstratie-installatie gebouwd. Vanaf begin 2019 werd deze een jaar lang uitgebreid getest, waarbij maximaal 240 ton kalksteen per dag werd toegevoegd aan de 60 meter hoge reactor. In de installatie is fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de procesvereisten en -prestaties. Zo kan Leilac aantonen dat de technologie voldoende adequaat en betrouwbaar werkt met het oog op een opschaling naar volwaardig operationeel gebruik.

In maart 2020 zijn de prestaties van de Leilac-toren geoptimaliseerd. Bij het opnieuw opstarten van de installatie werd geprobeerd om de betrouwbaarheid ervan te testen door het gedurende langere tijd te laten draaien. Voor het eerst draaide de Leilac-toren 72 uur lang, bijna zonder onderbreking. Zo werd een nieuwe mijlpaal in het project bereikt.

Leilac 2

De door het projectteam behaalde resultaten zijn zeer bemoedigend tot nu toe. Daarom plannen HeidelbergCement en haar partners de bouw van Leilac 2. Het belangrijkste aspect van deze tweede fase is het uitwerken van de installatie op industriële schaal. De huidige toren kan namelijk een capaciteit van 10 ton per uur aan, terwijl voor het voeden van een cementfabriek een debiet van 300 ton per uur nodig zou zijn.

Horizon 2020, het onderzoeksfinancieringsprogramma van de Europese Unie, zal 16 miljoen euro investeren in het Leilac 2-project. Deze nieuwe installatie zal opnieuw worden gebouwd op een site van HeidelbergCement in West-Europa. Het project, dat het ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling en het uitgebreid testen van de installatie omvat, zal naar verwachting in 2025 worden afgerond.

 

Meer informatie

 

Edwin Vermeulen
Contactpersoon
Edwin Vermeulen
Techniek en Regelgeving