Op weg naar CO2-neutraal cement

Cement is een basisgrondstof van beton, een van de belangrijkste materialen in de bouwsector. Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Ongeveer 5% van de CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terecht komt door toedoen van de mens, is afkomstig van de cementindustrie. In Nederland is dat overigens niet meer dan 1% en daarmee is Nederland wereldwijd koploper met het verlagen van de CO2-footprint van cement.

Om de milieuprestaties te verbeteren is de koolstofdioxide-uitstoot van de productieprocessen in de cementindustrie al met succes verminderd. Toch moeten op grote schaal technologieën worden ontwikkeld voor het afvangen van koolstofdioxide om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de EU-doelstelling om tegen 2050 tot 80% uitstootvermindering te komen.

Zuiver CO2

LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement) is zo'n revolutionair research- en innovatieproject van de Europese cement- en kalkindustrie. Doel is de koolstofdioxide-uitstoot drastisch in te perken door in het ovenproces een scheiding aan te brengen tussen de CO2-uitstoot van het verbrandingsproces van meest CO2-neutrale brandstoffen, en de productie van zuiver CO2 door decarbonatatie van de kalksteen. Voor het geproduceerde zuivere CO2 zijn tal van nuttige toepassingen in ontwikkeling.

Demonstratie-installatie Lixhe

Op het terrein van HeidelbergCement-dochter CBR in het Belgische Lixhe wordt een demonstratie-installatie gebouwd.Vanaf begin 2019 wordt de demonstratie-installatie een jaar lang uitgebreid getest, waarbij maximaal 240 ton kalksteen per dag wordt toegevoegd aan de 60 meter hoge reactor. In de installatie zal fundamenteel onderzoek worden uitgevoerd naar de procesvereisten en -prestaties. Zo wil LEILAC kunnen aantonen dat de technologie voldoende adequaat en betrouwbaar werkt met het oog op een opschaling naar volwaardig operationeel gebruik. De projectresultaten zullen tijdens de testperiode op gezette tijdstippen uitvoerig worden gedeeld binnen de sector.

 

Meer informatie over cement, CO2 en LEILAC