nieuwspagina

Potstal met mestkelder voor zoogkoeien

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief juni 2021 Foto: Wouter Hartendorf 18 juni 2021 Laatste update 13 december 2022

Vof Sinneveld heeft in Santpoort-Zuid een nieuw vleesveebedrijf gebouwd voor honderd zoogkoeien. De eigenaar, familie Hartendorf, heeft het bedrijf 150 m verplaatst zodat ze niet meer in de dorpskern zitten maar aan de andere kant van het spoor midden in hun huiskavel. Hierdoor hoeven de dieren en de veehouders niet meer dagelijks de onbewaakte particuliere spoorovergang over te steken. 

Zoogkoeien en paarden 

Naast het vleesvee heeft het bedrijf ook ruim twintig pensionpaarden, fokpaarden, schapen en een zorgboerderij. Het bouwblok is slechts 0,6 hectare groot zodat er efficiënt gebouwd is. Op het terrein staan naast de stal voor zoogkoeien ook een paardenstal, werktuigenloods, mestplaat met daaronder een mestkelder en een woonhuis. Alles is nieuw gebouwd. 

Betonnen boorpalen 

De zoogkoeien van Vof Sinneveld zijn van het Italiaanse ras Marchigiana. De vergunning is voor zeventig dieren en de stalcapaciteit is toereikend voor honderd dieren. Vanwege verzakkingsgevaar van de grond, zijn er in de grond zichzelf vormende betonnen boorpalen aangebracht. Na het verwijderen van de grond middels een holle boor, wordt het gat volgestort met beton op het moment dat de boor omhoog wordt getrokken. De betonmortel vult dan de ruimte onder de boor. Vervolgens wordt er een wapeningskorf in de plastische betonmortel geplaatst. Het resultaat is een stevige, gewapende boorpaal waarop de stalvloeren en muren gebouwd kunnen worden. 

Potstal met mestkelder voor zoogkoeien 1

De stal in aanbouw: links is de eerste potvloer klaar en rechts daarnaast de vloer van de kelder (ook reeds klaar). Rechts zijn de wapeningsnetten gelegd voor de andere kant van de stal. Daar tussenin komt de voergang.

Mestkelder en pot 

Vanwege de lagere stalcapaciteit ten opzichte van het aantal dierplaatsen, beschikken de zoogkoeien over 9,5 m2 ruimte per koe. De stal is vooral bedoeld voor het huisvesten van de dieren tijdens het afkalven en in de wintermaanden. Acht tot negen maanden per jaar lopen de dieren buiten op de huiskavel of op weilanden in de regio. De stal is 21 m bij 41 m groot. In het midden van de stal is over de volledige lengte de voergang. Links en rechts daarvan is een mestkelder gemaakt met daarop betonnen stroroosters met gaatjes voor de afvoer van urine (foto). Achter de mestkelders is de pot gemaakt van 90 cm diep. Via twee betonnen traptreden kunnen de koeien vanaf het strorooster de pot in lopen. 

Potstal met mestkelder voor zoogkoeien 3

Betonvloer met gaatjes voor de urineafvoer (links) en de trap waarmee de koeien naar de pot kunnen die ingestrooid wordt met stro (rechts). 

Urine in mestkelder 


Doordat er gebruik gemaakt wordt van stroroosters, zal een deel van de urine in de mestkelder belanden en blijft de pot beter droog. Hierdoor zal ook de ammoniakemissie van de stal lager liggen dan in een traditionele potstal. Wekelijks gebruikt Vof Sinneveld ongeveer 3 ton stro. Dit stro wordt via een automatische stroverdeler in de pot gestrooid. In de stal is ruimte voor bijna 300 kuub vaste mest (in de twee potten) en ruim 200 kuub urine/drijfmest (in de mestkelder). Buiten de stal ligt een betonnen mestplaat - met betonnen zijwanden - met daaronder een mestkelder. Op de mestplaat is ruimte voor 800 kuub vaste mest en 340 kuub drijfmest/urine.

Lees ook

Kennispagina
Betonhuis Cement - Agrabeton - Zeraflex90

Dairy Campus start proeven met mestscheiding aan de bron

Lees meer
Kennispagina
Thumbnail

Urinetoilet voor koeien

Lees meer