kennispagina

Robuuste varkensstal met uitloop

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief september 2020 17 september 2020 Laatste update 14 maart 2023

Onlangs is de varkensvleesketen Livar uitgebreid met twee nieuwe varkensstallen. Varkens hebben twee keer zo veel ruimte als traditioneel gehouden varkens en een verharde buitenuitloop. Beton voert de boventoon bij deze nieuwbouw.

Livar-eigenaar Frans de Rond is eind jaren negentig samen met vijf varkenshouders gestart met het varkensvleesconcept. Livar staat voor Limburgs Kloostervarken. Het vlees gaat naar de betere restaurants en slagers die het verhaal achter deze manier van varkens houden, omarmen. Het is een nichemarkt met inmiddels negen kleinschalige Limburgse boeren. Recent is de keten uitgebreid met twee nieuwe vleesvarkensstallen waarbij de varkens gehouden worden volgens het Beter Leven Keurmerk met de maximale score van drie sterren. Op de boerderij is er ruimte voor 1.120 vleesvarkens. De twee stallen hebben ieder veertien hokken met veertig varkens per hok. Om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk met drie sterren hebben de dieren 2,5 keer zoveel ruimte dan traditioneel gehouden varkens, inclusief een verharde buitenuitloop.
 

Theo Mulders, projectleider Bouw bij DLV Advies, is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Livar-stal. Hij is uitgegaan van een stal met een lessenaarsdak in plaats van een traditioneel zadeldak. Dit lessenaarsdak geeft de boerderij een unieke uitstraling. Bij de bouw is rekening gehouden met een uitloop van de varkens op het noorden. De dieren lopen hierdoor zoveel mogelijk in de schaduw en aangezien de windrichting in Nederland overwegend zuidwest is, lopen de dieren ook uit de wind.

 

Geïsoleerde betonplaten

De stallen hebben aan drie zijden geïsoleerde betonpanelen (aan de lage kant van het dak en aan de kopgevels). Dit voorkomt dat de stal in de zomer stal te warm wordt. Het dak bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen. De betonnen wand aan de achterzijde van de stal (de noordkant) is niet geïsoleerd. Hier schijnt immers de zon niet op. Deze zijde wordt tevens gebruikt voor ventilatie en inlaat van licht. De combinatie van geïsoleerde betonpanelen en ventilatie, zorgt ervoor dat de dieren het zeer comfortabel hebben.

Hellende betonvloer

Binnen in de stal liggen de dieren op een dichte hellende betonvloer die gevuld wordt met stro. De hellende vloer loopt af in de richting van de buitenuitloop. Eerst 2,5 procent en vervolgens 5 procent. Achter in het hok, net voor de buitenuitloop is een mestkanaal gemaakt met daarop stalen roosters die 20 cm hoger liggen dan de hellende vloer. Deze plek is de favoriete mestplek van de varkens. Door de helling in de vloer verdwijnt ook een gedeelte van het stro onder het verhoogde rooster in het mestkanaal. Een mestschuif transporteert de stromest naar de voorkant van de stal, waarna het via een mestbandensysteem wordt afgevoerd naar een opslagloods. Ook de urine die vrijkomt uit de stromest wordt naar een kelder in de opslagloods gepompt.

Betonnen mestroosters

De buitenuitloop is voorzien van betonnen roosters. Aangezien de buitenuitloop niet overdekt is, valt ook het regenwater in de mestkelder. Hierdoor ontstaat er meer mest, maar het voordeel is dat wanneer mest in water valt, de ammoniakemissie veel lager is. De mestkelder onder de buitenuitloop heeft vier kanalen zodat de mest gemixt kan worden op het moment dat deze over het land uitgereden wordt. Hierdoor wordt er een uniforme mestsamenstelling over het land verspreid.

Robuust en duurzaam

Kortom, er is veel beton verwerkt in de stal. Beton is robuust en duurzaam in gebruik zodat de stallen lang meegaan zonder noemenswaardig onderhoud. Het grijze beton met het antraciete dak en antraciete gevelpanelen geeft bovendien een mooie kleurencombinatie die de nieuwbouw een unieke uitstraling geven.