kennispagina

Staalvezels in funderingsconstructies

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief Foto: Betonhuis 16 december 2021 Laatste update 14 maart 2023

Bij toepassing van staalvezelbeton wordt veel gebruikgemaakt van CUR-Aanbeveling 111 voor toepassing bij bedrijfsvloeren op palen. Er is echter steeds meer vraag naar toepassing in andere constructies. Om die reden is het document 'Toetsingshulpmiddel voor Staalvezelbeton voor Funderingsconstructies' opgesteld.

Een van de alternatieven voor wapeningsstaal in beton is het toepassen van staalvezels. Voor toepassing van staalvezels is het meest bekend de CUR-Aanbeveling 111 ‘Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – dimensionering en uitvoering’. Daarnaast zijn de CUR-rapporten C245 ‘Staalvezelbeton, kennis en kennisleemte’ en C246 ‘Staalvezelbeton, inventarisatie van regelgeving’ beschikbaar.

Kennis fors toegenomen

Sindsdien is de toepassing, kennis en ervaring met staalvezelbeton fors toegenomen. Maar de regelgeving in Nederland is daarbij tot dusver achtergebleven, zeker ten opzichte van ons omringende landen. In de volgende versie van NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode 2) zullen artikelen over staalvezelbeton worden opgenomen. Per artikel zijn toevoegingen gedaan die zijn geaccordeerd door de NEN Normcommissie ‘TGB Betonconstructies’.

Toetsingshulpmiddel

In Nederland is vooral de toepassing van staalvezelbeton in industriële vloeren bekend. Vanuit de markt bestaat er echter steeds meer vraag naar toepassing in andere constructies, zoals funderingen en beganegrondvloeren. Het ‘Toetsingshulpmiddel voor Staalvezelbeton voor Funderingsconstructies’ kan daarbij een hulpmiddel zijn. Het document is bedoeld om handvatten te geven aan constructeurs en gemeenten over hoe om te gaan met staalvezelbeton en welke rekenregels moeten worden aangehouden.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de richtlijn is specifiek en sluit aan op de wensen vanuit de markt. De richtlijn heeft betrekking op funderingsstroken, funderingsbalken, funderingsplaten en beganegrondvloeren van woningen en utiliteitsgebouwen in gevolgklasse CC1 of CC2a in staalvezelbeton – eventueel in combinatie met betonstaal – waaronder zich geen verblijfsruimte bevindt. Indien gevolgklasse CC2a van toepassing is, is het toepassingsgebied beperkt tot een bouwwerk van maximaal een bouwlaag hoog. De fundering kan zowel op staal als op palen zijn uitgevoerd.

Jeroen de Vrieze
Contactpersoon
Jeroen de Vrieze
Adviseur statistiek, Monitoring en Promotie BetonInfra