kennispagina

Vakbladen en studieboeken over cement en beton

Vakbladen Cement en Betoniek

De vakbladen Cement en Betoniek worden uitgegeven door Betonhuis Cement in samenwerking met Aeneas Media.

Cement

Cement is hét kennisplatform van en voor constructief ontwerpers en constructeurs in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw als het gaat om bouwen met beton. Voor de ontwikkeling van het constructeursvak is het essentieel dat nieuwe kennis en ervaring worden vastgelegd en gedeeld. Voor beton en betonconstructies speelt Cement daarbij al 70 jaar een centrale en onmisbare rol. Dat doen we door kennisoverdracht via onafhankelijke redactionele artikelen in ons vakblad en online, via nieuwsberichten en met inzet van video. Maar er is ook ruimte voor opinie en discussie in blogs, columns en interviews. Aan bod komen theorie en praktijk, onderzoek en innovatie.

Cement bestaat uit:

  • Online platform met oa. mediatheek, verdiepende informatie, blogs en discussie;
  • Vakblad verschijnt 8x per jaar;
  • Digitale nieuwsbrief.

Meer informatie over Cement

 

Betoniek

Betoniek Vakblad en Betoniek Standaard

Betoniek is hét kennisplatform over de technologie en uitvoering van beton. Met het delen van kennis draagt Betoniek al sinds 1970 bij aan een goede kwaliteit van de bouw in Nederland. Je leest er over bijzondere uitvoeringstechnieken, slimme praktijkoplossingen, de laatste regelgeving en nieuwe trends en ontwikkelingen. Kortom, over alles wat jou helpt nog beter te worden in je vak in de uitvoering of productie van beton.

Betoniek Standaard verschijnt 4x per jaar. Elke editie geeft een verdiepingsslag op een aspect van beton. De zeer deskundige redactie heeft eer van haar werk. Dat maakt dat elke Betoniek Standaard de kennis bevat van kwalitatief naslagwerk. De Betoniek Standaard is blijvend van waarde en kan bewaard worden in de daarvoor bedoelde Verzamelband.

Betoniek Vakblad verschijnt in de vorm van een magazine, ook 4x per jaar. Elk nummer bevat artikelen over actuele en bijzondere projecten, ontwikkelingen in beton en bouw, onderzoek, nieuwe regelgeving en onderwijs. Die artikelen worden geschreven door mensen uit het vak, met verstand van bouwen dus. Ook is er ruimte voor persoonlijke meningen en visies. Het blad is rijk geillustreerd met beeldmateriaal en inzichtelijke grafieken.

Alle artikelen uit Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad verschijnen ook online.

Betoniek platform bestaat uit:

  • Online beschikbare kennis, een mediatheek en verdiepende informatie, BetonLexicon en de Betonkalender;
  • 8x per jaar een gedrukt vakblad (Betoniek Vakblad en Betoniek Standaard);
  • Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met actualiteiten.

Meer informatie over Betoniek

Studieboeken

CB-reeks

Voor iedereen die actief is op het gebied van Bouwkunde of Civiele Techniek en die kennis wil opdoen over beton, van het materiaal tot aan de betonconstructie, is de uitgave Basiskennis Beton (CB1) onmisbaar. Het boek gaat in op betontechnologie, duurzaamheid, uitvoering en constructie. Basiskennis Beton is zeer breed van opzet en daardoor geschikt van het eerste tot en met het laatste HBO-studiejaar.

Ook voor de beroepspraktijk biedt het onmisbare basis­kennis. CB1 vormt de opmaat voor de meer specialistische uitgaven in de CB-reeks Constructieleer Gewapend Beton (CB2), Constructieleer Voorgespannen Beton (CB3), Ontwerpen in Gewapend Beton (CB4) en Praktische Betonkennis (CB5).

BP-reeks

In de BetonPraktijkreeks verschijnen BP2 Betonconstructies onder temperatuur- en krimpvervorming en BP3 Voorgespannen beton.

Bestelwijze

U kunt deze boeken bestellen via de boekenshop van Aeneas Media.