kennispagina

W5.3 vloer berekend op 6 kg ammoniak

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

De nieuwe W5.3 vloer van HCI heeft een berekende ammoniakemissie van 6 kg per koe per jaar. Deze vloer kan worden toegepast in kelderloze stallen en heeft een proefstalstatus.

Proefstal met emissiearme betonvloer

De nieuwe emissiearme vloer biedt perspectief voor iedere melkveehouder die aan strenge emissienormen moet voldoen. Specifiek voor Brabantse melkveehouders is de vloer een oplossing om aan de eis van minimaal 50 procent ammoniakreductie te voldoen.

Doorontwikkeling

De nieuwe vloer is een doorontwikkeling van de bestaande W5-vloer. De vloer wordt nu echter onder een afschot gelegd van 3,5 procent naar het midden van de mestgang. In het midden is een urinegoot van 4 cm waar de ketting van de mestschuif doorheen loopt en waardoor de urine weg kan stromen. Juist de grotere helling zorgt voor een extra reductie van 2 kg per koe per jaar. De standaard W5-uitvoering zit namelijk op 8 kg per koe per jaar.

Kelderloos bouwen

De vloerplaten worden rechtstreeks op een balkenrooster of op funderingsstroken gelegd. Kelderloos bouwen is dus mogelijk. Ook mag de vloer boven een kelder geplaatst worden, zolang er maar geen open verbinding is naar de kelder. Bij het plaatsen worden twee vloerplaten tegen elkaar gelegd. De inkassingen aan de zijkant van de platen vormen samen de urinegoot. Standaard bedraagt de aslast van de vloerplaten 4 ton. Op verzoek is een zwaardere aslast mogelijk.

Blokjesprofiel met sleuven

De welzijnsvloer W5 is gestort met zelfverdichtend beton dat verhardt in de mal. De vloerplaten hebben een betonsterkteklasse C45/55 en een milieuklasse XA3 zoals beschreven in de BRL 2812. Het profiel van de vloer aan de bovenkant bestaat uit blokjes omringd door sleufjes voor de urineafvoer naar het midden van het loopgedeelte. Dankzij het zeer dichte beton en de gladde sleufjes wordt de urine snel afgevoerd richting de goot. Aangekoekte resten komen nauwelijks voor waardoor vloer en koeien schoon blijven.

Proefstallen gezocht

HCI zoekt nog proefstallen om deze vloer te installeren en door te meten. Belangstellenden kunnen zich melden via m.menkhorst@hci.nl