kennispagina

Walsbeton: na verdichten snel overrijdbaar

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief juni 2020 22 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Als de rijintensiteit niet hoog is, en de verharding direct na aanleggen berijdbaar moet zijn, dan is hoogwaardig walsbeton een oplossing.

Walsbeton, direct na aanleggen berijdbaar

Hoogwaardig walsbeton is een verhardingsconstructie met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat gebruikt wordt in de wegenbouw. Het is een cementgebonden materiaal (cementgehalte van 270 – 330 kg/m3) dat aangebracht wordt met een asfaltspreidingsmachine, met trilbalk of hoogfrequente verdichtingsbalk, gevolgd door enkele walsgangen voor een betere verdichting.

Soortgelijk materiaalgebruik

Hoogwaardig walsbeton mag niet verward worden met cementgebonden materialen zoals toegepast in funderingen. Deze mengsels hebben een soortgelijk materiaalgebruik maar in vergelijking met hoogwaardig walsbeton hebben cementgebonden mengsels een lager cementgehalte (200-250 kg/m3), en dus een lagere sterkte. Ook hebben cementgebonden materialen een korreldiameter van 20 mm. Hoogwaardig walsbeton bevat een hoger percentage fijne delen.

Vergelijkbare mechanische sterkte

Bij de toepassing van hoogwaardig walsbeton als (erf)verharding, mogen alleen materialen toegepast worden met een mechanische sterkte vergelijkbaar met die van normaal verdicht beton voor wegconstructies met een druksterkte van 25 MPa na 28 dagen). Walsbeton wordt toegepast zonder bekisting, deuvels of wapening. Wel worden er voegen gezaagd voor de beheersing van de scheurwijdte waardoor de verharding van hogere esthetische waarde is.

Snel aanleggen, snel overrijdbaar

Het voordeel van walsbeton is dat het snel kan worden aangelegd en dat er door het lagere cementgehalte (ten opzichte van conventioneel beton) minder krimp en scheuren ontstaan. Met het lagere cementgehalte wordt echter wel een vergelijkbare mechanische sterkte bereikt. Door de hoge mengselstabiliteit is walsbeton na verdichten snel overrijdbaar.

Let op vochtgehalte bij verwerking

Walsbeton wordt niet met een betonmixer geleverd maar met kippers. Een afdeksysteem op de kippers is noodzakelijk want het behouden van het juiste vochtgehalte is een kritiekonderdeel van walsbeton. Ook bij verwerken van walsbeton met warm weer moet er voldoende aandacht zijn ter voorkoming van verdamping van het relatief weinig aanwezige water.

Meer informatie

De kennis van walsbeton is verzameld en gepubliceerd door EUPAVE (European Concrete Paving Association) in de nieuwe brochure Hoogwaardig walsbeton