kennispagina

Warmtedetectie moet stalbranden verder tegengaan

Agrabeton Nieuwsbrief, januari 2019

De varkens- en pluimveesector willen een extra maatregel nemen om stalbranden te voorkomen. Deze maatregel komt boven op het Actieplan Stalbranden 2018- 2022.

Belangrijkste aanvulling: plaats detectiesystemen

Belangrijkste aanvulling die de sector voorstelt is het plaatsen van een detectiesysteem in de technische ruimte van varkens- en pluimveestallen. Het gaat om warmtesensoren die een signaal geven op het moment dat de temperatuur te hoog oploopt. De veehouderijsectoren gaan niet alleen over de kwaliteitssystemen. Ook andere partijen in de keten beslissen mee. Gezamenlijk met die partijen zal de komende maanden de procedure doorlopen worden voor opname van de maatregel in het kwaliteitssysteem.


Technische oorsprong

Het merendeel van de stalbranden heeft een technische oorsprong zoals kortsluiting, oververhitting of zelfontbranding van machines. Menselijk handelen, zoals het uitvoeren van werkzaamheden in de stal, staat op de tweede plaats. Blikseminslag is de derde grootste veroorzaker van stalbranden.

Voorlichtingscampagnes

Vanuit het Actieplan Stalbranden 2012-2016 is afgesproken dat een stal met een aparte technische ruimte verplicht zestig minuten brandwerend moet zijn en de constructie- en het isolatiemateriaal dient minimaal van brandklasse B te zijn. Het Bouwbesluit is hierop aangepast vanaf 1 april 2014. Het Actieplan Stalbranden 2018-2022 bevat maatregelen rondom verplichte periodieke elektrakeuringen en het bestrijden van knaagdieren, inclusief voorlichtingscampagnes.
 

Dossier Stallenbrand