Cursus Juridische aspecten voor leden Betonhuis

In 2017 is een deel van de parkeergarage van Airport Eindhoven ingestort. In 2018 is een aannemer van een groot bouwproject afgezet en was er langdurig sprake van laag water. Dit heeft een hoeveelheid aan juridische aspecten aan het licht gebracht. Denk daarbij aan juridische aansprakelijkheid, algemene leveringsvoorwaarden en de voorwaarden van de aannemer.

Van kleine lettertjes tot buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Gezien het bovenstaande heeft Betonhuis Constructief Prefab het initiatief genomen om een cursus Juridische aspecten rondom betonproducten en/of -constructies te organiseren. Het doel is dat u als deelnemer beter beslagen ten ijs komt bij onderhandelingsgesprekken, bij verkoopgesprekken en bij gesprekken over constateringen van afwijkingen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deelnemers krijgen inzicht in de juridische wereld en kunnen problemen voorkomen in een na-traject. Daarnaast zijn er actuele onderwerpen als:

 • Zijn de gemeenschappelijk algemene voorwaarden (BFBN-Bouwend Nederland, VOBN) nog wel actueel?;
 • Welke voorwaarden stellen wij op met onze aannemers?;
 • Wat zijn uw rechten als de onderhandelingen al in een eindfase zijn?;
 • Wat kunt u doen bij uitstellen van de opdracht of last-minute wijzigingen in de bouwplanning?

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Projectvoorbereiders;
 • Constructeurs/ingenieurs;
 • Verkopers;
 • Projectleiders;
 • Directeuren;
 • Uitvoerders.

Kortom, iedereen die in het bouwproces een rol speelt en zijn juridische positie wil kennen. Deelname staat open voor ieder lid van het Betonhuis. De cursus is op hbo-niveau.

Opzet cursus

De cursus wordt gegeven door mw. mr. Alexandra Jurgens-Boot van Boot Advocaten in Amsterdam. Zij is al ruim twee decennia bouwrechtjuriste, zij heeft de nodige ervaringen met het opstellen van Algemene Voorwaarden en zij heeft al vaker dergelijke cursussen gegeven.

De cursus bestaat uit twee middag/avonden van 15.30 tot 20.30 uur.

Cursusdag 1 Contracteren

 • Precontractuele fase; intentieovereenkomst
 • Werken in ketens; samenwerkingsvormen
 • Contractstukken en rangorde
 • Toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden
 • Circulariteit (topic voor opdrachtgevers)

Cursusdag 2 Uitvoeringsfase

 • Aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht tijdens uitvoering
 • Aansprakelijkheid voor bouwgebreken
 • Opleveringsproblematiek
 • Garantiebepalingen
 • Verzekeringsaspecten
 • Geschillenregelingen
 • Criteria 73

In verband met de interactie tussen docent en groep is het aantal deelnemers per cursus maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Deelnamekosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 620,00 excl. btw voor bij Betonhuis aangesloten bedrijven (inclusief lesmateriaal en eenvoudige maaltijd). Leden van Constructief Prefab betalen € 350,00 excl. BTW, vanwege een bijdrage van deze sector in de ontwikkelkosten. Na inschrijving ontvangt u een factuur voor deelname. Na ontvangst van betaling van de factuur is uw deelname definitief. Tot acht werkdagen voor aanvang van de cursus mag u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk mag u bij verhindering een andere collega sturen.

Inschrijven kunt u via een digitaal formulier, klik hier.

Data en Locatie

Woensdagen: 20 en 27 maart 2019 bij Betonhuis, Zaagmolenlaan 20 te Woerden

Contactpersoon Betonhuis

Taco van den Broek, stuur een e-mail