Privacyverklaring Betonhuis

In de privacyverklaring van Betonhuis leest u welke persoonsgegevens Betonhuis van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden en de wijze waarop wij deze gegevens beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Betonhuis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen publiceren wij op de Betonhuis website.

Welke gegevens verwerkt Betonhuis en waarom?

Alle activiteiten binnen Betonhuis zijn gericht op versterking van de duurzame concurrentiepositie van beton. Betonhuis verwerkt persoonsgegevens van haar relaties om deze relaties te kunnen onderhouden en telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact op te kunnen nemen.

Daarnaast verwerkt Betonhuis persoonsgegevens voor:

  • inschrijvingen voor de Nieuwsbrief Beton Centraal (alleen voor leden);
  • deelname aan (Betonhuis) activiteiten;
  • deelname aan opleidingen of trainingen;
  • beantwoording van vragen die u aan Betonhuis heeft gesteld;
  • naleving van de service level agreement en/of overeenkomst die uw organisatie met Betonhuis heeft gesloten dan wel uitvoering van secretariaten ten behoeve van geassocieerde partijen;
  • afhandeling van sollicitaties met waarborgen voor de privacy.

Gebruik van onze website
Betonhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Betonhuis draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website,
door middel van een sterke codering en veilige configuratie. Betonhuis verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Privacyverklaring Betonhuis

Handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018