Het Betonhuis is initiatiefnemer van verschillende platformen en werkt samen met verschillende organisaties om het dynamische en
esthetische imago van de cement- en betonsector te promoten.