Introductie Rioleringstechniek 2019

17 december 2018

Driedaagse opleiding Rioleringstechniek

Op donderdag 17 januari start de nieuwe driedaagse opleiding Rioleringstechniek. In deze opleiding, die word georganiseerd door Wateropleidingen, wordt algemene rioleringstechniek behandeld op vmbo niveau. Deze dagopleiding is bestemd voor medewerkers van rioolreinigings- en inspectiebedrijven, gemeenten en operationeel leidinggevenden van aannemers.

In deze opleiding maakt de deelnemer kennis met riolering en de objecten (onderdelen) waaruit de riolering is opgebouwd, zoals putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins. De meest gebruikte materialen in de rioleringstechniek komen aan bod, alsmede de meest gebruikelijke methoden van aanleg en renovatie.

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om verschillende soorten rioolstelsels te herkennen en kent hij of zij het verschil in functioneren. Ook wordt de opbouw van NEN-EN 13508-2 behandeld; dat is de relevante Europese norm voor de visuele inspectie van objecten in de buitenriolering. Dat maakt de opleiding geschikt als opstap (vooropleiding) voor de cursus Visuele Inspectie Riolering voor inspecteurs (IVIR).

Opleidingsdata
Lesdag 1: 17 januari 2019 9.00–16.30 BC het Wisselspoor 2e daalsedijk 8D, Gebouw Z, 3551 EJ  UTRECHT
Lesdag 2: 24 januari 2019  9.00–16.30 Betonindustrie De Hamer Weezenhof 9307, NIJMEGEN (met rondleiding)
Lesdag 3: 31 januari 2019 9.00–16.30 BC het Wisselspoor 2e daalsedijk 8D, Gebouw Z, 3551 EJ  UTRECHT

De opleiding wordt afgesloten met een tentamen in week 7 (de week van 11 t/m 15 februari 2019), in de vorm van een beeldschermexamen.
Meer informatie