nieuwspagina

Betontegels van geopolymeren en circulaire producten in de MIA en Vamil

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 27 januari 2022 Laatste update 9 februari 2022

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de MIA en de Vamil, de twee fiscale regelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen, een onderhouds- en opfrisbeurt gegeven. Met de verse regelingen is het investeren in de circulaire (bouw)economie nog aantrekkelijker geworden.

MIA staat voor Milieu-InvesteringsAftrek. Deze regeling biedt de ondernemer de mogelijkheid om maximaal 45% van het bedrag van de duurzame investering fiscaal af te trekken. De MIA-aftrek komt dan boven op de standaard investeringsaftrek. Via de Vamil – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen – kan een bedrijf tot 75% van de investeringskosten afschrijven.

Milieuvriendelijke bedrijfsinvestering

Voor de Vamil heeft het ministerie dit jaar in totaal 25 miljoen euro vrijgemaakt, evenveel als vorig jaar. Het MIA-budget is met 30 miljoen euro verhoogd naar 144 miljoen euro voor 2022. Ook de maximale aftrekpercentages binnen deze regeling zijn verhoogd. De MIA kent er drie, afhankelijk van de bedrijfsinvestering. Vorig jaar waren percentages van 13,5, 27 en 36 van toepassing. Voor het nieuwe jaar zijn ze vastgesteld op 27, 36 en 45 procent. Hierdoor valt er in beginsel meer belastingvoordeel te behalen op een milieuvriendelijke bedrijfsinvestering.

Nieuwe milieulijst met wijzigingen

De nieuwe milieulijst. doe eind december 2021 officieel bekend gemaakt is in de Staatscourant, kent heel wat wijzigingen ten opzichte van de uitgave van vorig jaar. In totaal 28 bedrijfsmiddelen zijn van de lijst afgehaald, 32 nieuwe zijn toegevoegd. Zo bevat de lijst nu meer bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie en verlaging van CO2. Ze zijn verdeeld over verschillende hoofdstukken. De meeste middelen – onder meer voor de maakindustrie – zijn opgenomen in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 geeft de middelen voor de landbouwsector, hoofdstuk 4 is gereserveerd voor de milieuvriendelijke CO2-toepassingen en in hoofdstuk 6 zijn middelen bijeengebracht voor een circulaire bouweconomie.

Om het investeren in circulair bouwen en circulaire gebouwen te stimuleren, is het voortaan mogelijk te kiezen voor een gebouw met vijf bouwmaterialen met NMD-productkaart categorie 1 óf een gebouw met drie bouwmaterialen en een toestel binnen een gebouwinstallatie met NMD-productkaart categorie 1 óf een gebouw dat (op basis van het gebouwvolume) voor minimaal 50% is opgebouwd uit hernieuwbare materialen.

Betontegels van geopolymeren

Ook hebben enkele, niet eerder vermelde duurzame bouwmaterialen en -producten een notering als bedrijfsmiddel in de lijst gehaald. Tot die nieuwkomers behoren tegels van gerecycled materiaal en vervaardigd met geopolymeren, refurbished plafondplaten en constructies die demontabel en herbruikbaar zijn en voorzien zijn van terugnamegarantie. Verder zijn de eisen voor materialenpaspoorten, zonnepanelen en dakbedekking van gebouwen gewijzigd en verduidelijkt. Een berekening van de milieudruk-reductie is niet langer vereist.

Gevolgen voor onze industrie

Opdrachtgevers die investeren in de circulaire (bouw)economie, of in producten die de klimaatadaptie een versnelling geven, kunnen rekenen op een MIA-aftrek. Het advies van Betonhuis: het is raadzaam om als producent de voorschrijvende partij of de inkopende partij op deze regeling te wijzen en zo een inkoopvoordeel te verkrijgen mits de betonproducten aan de voorwaarden voldoen. Inspelen op deze ontwikkelingen is een duurzame kans. Uiteraard kunnen betonproducenten (als eigen opdrachtgever) ook gebruik maken van de regeling.

Code E 6211 Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal 

Code F 6216 Geopolymeer betontegel met ten minste 70% gerecycled materiaal

Meer informatie:

Meer informatie over MIA en Vamil

Online zoeken in de nieuwe Milieulijst en een overzicht van de wijzigingen per 2022

 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, Communicatie, Statistiek
0613049978