kennispagina

Privacyverklaring van Betonhuis

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Freepick 29 september 2018 Laatste update 14 april 2024

In de privacyverklaring van Betonhuis staat welke persoonsgegevens Betonhuis van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden en de wijze waarop wij deze gegevens beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Betonhuis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen publiceren wij op de Betonhuis website.

Welke gegevens verwerkt Betonhuis en waarom?

Alle activiteiten binnen Betonhuis zijn gericht op versterking van de duurzame concurrentiepositie van beton. Betonhuis verwerkt persoonsgegevens van haar relaties om deze relaties te kunnen onderhouden en telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact op te kunnen nemen.

Daarnaast verwerkt Betonhuis persoonsgegevens voor:

  • inschrijvingen voor de Nieuwsbrief Beton Centraal (alleen voor leden);
  • deelname aan (Betonhuis) activiteiten;
  • deelname aan opleidingen of trainingen;
  • beantwoording van vragen die u aan Betonhuis heeft gesteld;
  • naleving van de service level agreement en/of overeenkomst die uw organisatie met Betonhuis heeft gesloten dan wel uitvoering van secretariaten ten behoeve van geassocieerde partijen;
  • afhandeling van sollicitaties met waarborgen voor de privacy.

Gebruik van de website
Betonhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Betonhuis draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie. Betonhuis verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Samenstelling website
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Betonhuis. Betonhuis sluit echter elke aansprakelijkheid uit die mocht voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van de gepresenteerde informatie.

Fotografie
In 2018 is de website van Betonhuis gelanceerd en hierbij is veel gebruik gemaakt van (oud, soms niet meer te achterhalen) beeldmateriaal van de bij Betonhuis aangesloten sectoren. Betonhuis heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het vaststellen van het auteurs- en portretrecht van de getoonde foto's en vervolgens met het maken van afspraken met rechthebbenden. Mocht u kennis hebben van (onbedoelde) schending van rechten van gepubliceerd werk op deze website, dan verzoeken wij u hierover onmiddellijk contact op te nemen met Betonhuis. 

Download hier de privacyverklaring van Betonhuis. Download hier de handleiding privacyvriendelijk. 

Contactpersoon: Remco Kerkhoven, remco.kerkhoven@betonhuis.nl