kennispagina

Lid worden van Betonhuis?

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Freepick 5 november 2018 Laatste update 14 april 2024

Een ondernemer in de cement- en betonsector heeft heel wat aan het hoofd. Opdrachten binnenhalen en uitvoeren, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, administratie, kennis op peil houden, op de hoogte blijven van (veranderende) regelgeving en nog veel meer. Betonhuis kan u daarbij helpen. Met relevante informatie en kennisuitwisseling en met een bureau met medewerkers die uw vragen kunnen beantwoorden.

Voordelen lidmaatschap Betonhuis

Als bedrijf sluit u zich aan bij één van de zeven sectoren van Betonhuis. De koepelorganisatie biedt u kennisverwerving, ontwikkelingsmogelijkheden, contact met collega's, hulp en ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering en belangenbehartiging voor u en uw sector. De voordelen van het lidmaatschap zijn:

  • Actuele informatie voor vereenvoudiging en verbetering van uw bedrijfsvoering via BetonCentraal, nieuwsbrieven en de website betonhuis.nl.
  • Belangenbehartiging op generiek niveau en op sectorspecifiek niveau op het gebied van wet- en regelgeving en beleidszaken als ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs. 
  • Kennisoverdracht in lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten.
  • Ervaringsuitwisseling door ontmoetingen met uw naaste collega’s.
  • Uw prestaties vergelijken met uw collega’s in dezelfde omzetklasse door middel van (sector) specifieke benchmark en ondersteuning bij de verbetering van uw bedrijfsprestaties.
  • De mogelijkheid om u te onderscheiden in de markt door deelname aan de campagne imago beton.

Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven die actief zijn in de cement- en betonsector en gevestigd zijn in Nederland. Bedrijven worden lid van een sectorvereniging. Daarbij zijn de volgende vereisten van toepassing:

  • Inschrijving Handelsregister bij Kamer van Koophandel
  • Afdracht sociale premies en lasten (indien van toepassing)
  • Afdracht premies bedrijfstak eigen regelingen (indien van toepassing)

Contactpersonen lid verenigingen

Taco van den Broek (Constructief PrefabStenen en BlokkenBestrating)
Paul Ewalds (Betonmortel)
Annemiek Houtman (Riolering)
Math Pluis (Betonproducten)

Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab
Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering