kennispagina

Sectoren

Betonhuis bundelt de krachten en belangen uit de cement -en betonindustrie. Zeven sectoren, die alle een eigen positie hebben binnen Betonhuis, vormen samen de koepelorganisatie. Betonhuis is 1 december 2017 opgericht door drie initiatiefnemers: Cement&BetonCentrum (C&BC), Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN).

De BFBN kende onderliggende, autonome, sectorverenigingen. Dit zijn: Constructief Prefab (vh AB-FAB), VPB (Riolering), BB&S (Stenen en Blokken), en Bestrating (vh Best). De BFBN leden die niet verbonden waren aan een van deze sectoren hebben zich verenigd in een nieuw opgerichte sectorvereniging BetonProducenten Nederland (BPN). C&BC en VOBN worden sinds de oprichting ook gezien als sectorverenigingen in de organisatiestructuur van Betonhuis. Cementproducenten, betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven zijn lid van een of meer sectorverenigingen ven Betonhuis.

Het Betonhuis vervangt het Betonplatform, waarin BFBN, VOBN, C&BC en ook Cascade (zand- en grindproducenten) en de VHB (producenten van hulpstoffen) sinds meer dan 20 jaar samenwerken op het gebied van uitwisseling van niet-concurrentiële informatie, bepalen van gezamenlijke standpunten en incidenteel het uitvoeren van gezamenlijke communicatieactiviteiten. Betonhuis werkt samen met aanpalende (branche)organisaties.